Karel Myslbek: Tiché drama lidské bídy

10/8—8/11 2020
Malíř Karel Myslbek (1874⁠–⁠1915) byl citlivým pozorovatelem obyčejných lidí, které zachycoval v jejich těžkých životních podmínkách. Zajímal ho také svět cirkusu a divadla jako odraz této nelehké lidské existence. Kresby a grafiky, ve kterých rozvíjel motivy pozdějších obrazů, představí některé z jeho námětů od zobrazení starců a žebráků k motivům klaunů a pierotů.

Kurátorka: Petra Kolářová
Grafický kabinet, 4. patro    

Lidé

PhDr. Petra Kolářová, PhD.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby