Ateliéry

Přípravný kurz k talentovým zkouškám na SŠ s výtvarným zaměřením

Připravte se na talentovou zkoušku mezi originály uměleckých děl.
Kurz poskytne studentům všeobecně zaměřenou přípravu k talentové zkoušce na školu nebo obor, který si vybrali. Zázemí sbírek Národní galerie Praha zajistí inspirativní kontakt s originály uměleckých děl. Součástí kurzu bude intenzivní závěrečný víkend, během kterého historička umění studenty provede základy dějin umění pro získání přehledu k přijímacímu testu, zároveň lektoři studentům pomohou s kompletací a paspartováním domácích prací k talentové zkoušce. Na kurz si nemusí studenti nic nosit, materiál bude zajištěn.
Obsah kurzu

Základy kresby, malby a perspektivy si osvojíme procvičováním klasického zátiší, ale i během volných výtvarných etud. Plastickou a prostorovou tvorbu využijeme se zaměřením na vámi vybraný obor, buď ke klasické tvorbě podle modelu, nebo k výtvarným experimentům. Jednoduché grafické techniky propojíme s volnou tvorbou. Výtvarnou zkratku, symbol a zjednodušení prolneme do zpracování loga nebo značky. Zaznamenat portrét si vyzkoušíme na živém modelu.

Během kurzu budou studenti dostávat domácí zadání, docílíme tak většího výběru prací, které jsou hodnocenou součástí talentové zkoušky. Inspirací nám budou umělci zastoupeny ve stálých sbírkách i krátkodobých výstavách Národní galerie Praha od středověku po současnost.

Odborné vedení
MgA. Lucie Fryčová
Ve své lektorské činnosti pro Národní galerii Praha se zaměřuje na žáky a studenty, vytváří a realizuje programy pro školní skupiny, jednorázové workshopy a čtyři roky vede letní ateliér zaměřený na téma figury a volnou tvorbu. Je spoluautorkou koncepce tříměsíčního přípravného kurzu v Národní galerii Praha a přípravě studentů na talentové zkoušky se věnuje i v ZUŠ Music Art, kde nyní pracuje. Vystudovala Střední uměleckou školu Václava Hollara a v roce 2018 diplomovala na Akademii výtvarných umění v ateliéru intermediální tvorby Tomáše Vaňka. Vedle práce s dětmi a studenty má také zkušenost s kurzy pro dospělé, v letech 2010⁠–⁠2013 realizovala v Prázdninové škole Lipnici kurzy o rozvíjení tvořivosti. Vedle pedagogické činnosti se věnuje i vlastní volné tvorbě. Při práci s lidmi ji nejvíce zajímá vytváření prostoru, v kterém si každý za sebe může hledat svůj autentický výraz.

Mgr. Klára Hušková Smyczková
V současné době pracuje především jako lektorka v Národní galerii Praha. Praxi v tomto oboru rozvíjí již čtrnáct let. Specializuje se na animační programy pro školní skupiny a workshopy tematizující architekturu. V loňském roce vedla letní ateliéry pro studenty, soustředěny na figuru v prostoru. Je spoluautorkou koncepce tříměsíčního přípravného kurzu v Národní galerii Praha. Spolupracuje na semináři pro pedagogy MŠ: Galerie jako inspirace pořádaný Národní galerii Praha. Současně pracovala tři roky jako lektor Nadace Proměny Karla Komárka, která se věnuje proměnám veřejného prostoru. Dále vytvářela a realizovala sobotní workshopy pro 8smičku, zónu pro umění v Humpolci. Vystudovala Střední uměleckou školu Václava Hollara, následně pak obor Výtvarná výchova pro ZUŠ a Střední umělecké školy na Pedagogické fakultě UK. Za projekt pro NGP získala cenu kurátora na celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže 2019 ve Zlíně. Přípravnými kurzy k talentovým zkouškám na SŠ s uměleckým zaměřením se zabývá 5 let. S vedením studentů k talentovým zkouškám má mimo jiné i osobní zkušenost s vlastními dětmi. Baví ji individuální přístup ke studentům a rozvíjení výtvarného myšlení.

Mgr. Alice Němcová
Pracuje od roku 2016 v Národní galerii Praha na vzdělávacích programech pro střední školy a dospělé. V současnosti píše disertační práci o výtvarném umění v pražském metru. Zaměřuje se na české umění 20. století. Je absolventkou Dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2012 byla kurátorkou výstavy Crash test: Ne/přizpůsobiví, konané v Topičově salonu na Národní třídě v Praze. V roce 2014 byla organizátorkou happeningu a výstavy za záchranu kašny na náměstí Jiřího z Poděbrad. V letech 2014⁠–⁠2015 působila jako dobrovolnice v bibliografickém oddělení Ústavu dějin umění Akademie věd ČR. Od roku 2017 přednáší moderní a současné umění na KTF UK. Dějiny umění přednášela také pro University Studies Abroad Consortium (USAC). Podílí se též na akcích Máš umělecké střevo?, Pražské Quadriennale, Art Index Pop Up a na dalších projektech zpřístupňujících dějiny umění.
Den a čas: Každý pátek a jedno intenzivní víkendové setkání, 15.00⁠–⁠17.30 (150 min.) s přestávkou
Místo konání: Veletržní palác Dukelských hrdinů 47, Praha 7
V případě konání kurzu v jiném objektu NGP budou účastníci včas informování e-mailem.
Cena: 6 500 Kč, 11 lekcí + 1 intenzivní víkendové setkání
Předplatné zahrnuje lektorování, výtvarný materiál a pomůcky, závěrečné konzultace s výběrem prací a paspartováním. Lze uhradit ve dvou splátkách
Zápis do kurzu: vzdelavani@ngprague.cz; +420 224 301 003
Zápis do kurzu je možný do 2/9 2020. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.