Programy pro pedagogy

Seminář pro pedagogy: Galerie jako inspirace

18/9—25/9 2020
Galerie jako inspirace pro tvořivou činnost s dětmi. Seminář pro pedagogy mateřských škol a volnočasové pedagogy v předškolním vzdělávání.
„Pohled předchází slovům. Dítě vidí a rozpoznává věci dříve, než umí mluvit.“ (John Berger)
Věříme, že přímá inspirace uměleckou tvorbou obohacuje dětem možnosti jejich vyjadřování, nejen po výtvarné stránce.
Objevte Národní galerii Praha ⁠–⁠ knihovnu plnou námětů a nápadů pro tvorbu s dětmi.
V rámci semináře si vyzkoušíte různé možnosti tvorby inspirované uměleckými díly, které lze uplatnit s dětmi při výtvarných činnostech v mateřské škole.

Seminář se uskuteční v ateliérech a expozicích Veletržního paláce, v tvůrčí atmosféře v malém kolektivu 15 účastníků.

Témata semináře:

  1. Inspirace pro vlastní přípravu činností v MŠ
  2. Výtvarný a nevýtvarný materiál – z čeho všeho lze tvořit?
  3. Inspirace konkrétními umělci pro tvorbu s dětmi
  4. Hra a experiment ve výtvarné tvorbě dětí
  5. Dětská literatura a současné umění

Reakce účastníků březnového semináře:

„Za nejvíce užitečné považuji praktické ukázky a vzájemné sdílení nápadů, myšlenek s ostatními účastníky. Změna myšlení v pohledu na umění i na tvorbu dětí, že ne vždy musí být na konci výtvor, ale jde především o prožitek. Dále mezipředmětové vztahy, tedy propojení výtvarné výchovy s dramatickou či hudební výchovou, ale i s dějepisem či zeměpisem.“

„Ze semináře si odnáším nový pohled na samotnou tvorbu s dětmi. Nové smýšlení o uměleckých dílech jako takových. Poznatek, že i kniha může být inspirací k tvorbě. Poznání nových technik a materiálů. Určitě mám velkou chuť vyzkoušet spoustu věcí. Budu se více zaměřovat na prožitek než na výsledný produkt.“ Reakce účastníků březnového semináře. 

Lektorky semináře: Ida Muráňová, Klára Hušková Smyczková, Barbora Škaloudová, Anna Kotrbová Rejchrtová
Termín: 18. a 25. 9. 2020 (celkem 11 hodin, 9.00⁠–⁠16.00 s přestávkou na oběd)
Místo: Veletržní palác, Národní galerie Praha
Cena: 1 400 Kč (zahrnuje výtvarný materiál, studijní materiály, vstupné do expozic a výstav NGP, občerstvení)
Rezervace a přihlášky: vzdelavani@ngprague.cz
Seminář je akreditován MŠMT 14222/2018-1-550

seminář-pro-pedagogy.jpg