O baroku všemi smysly

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: 1. st. ZŠ

Barokní umělci věděli, jak nejlépe působit na lidské smysly. Jak dnes baroko působí na nás? Vydejme se na průzkum s pomocí zraku a hmatu. Povedou nás zářivé či temné barvy obrazů, ale také oblé tvary soch. Prozkoumáme hmatovou kolekci Doteky baroka, kde porušíme pravidlo „nedotýkejte se“ a vstoupíme do světa nevidomých. Hmatové zážitky využijeme při modelování v ateliéru. 

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Matyáš Bernard Braun, Ferdinand Maxmilián Brokof, Adriaen de Vries
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Vyjadřuje rozdíly při vnímání různými smysly (zrak, hmat), pro jejich vyjádření volí vhodné prostředky. 
  • Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (tvary, objemy).

Poznámka: S sebou šátky na zavázání očí. Doporučený počet 15 žáků. V případě většího počtu můžeme třídu rozdělit na skupiny. Během části programu, kdy budou mít žáci na očích šátky, prosíme doprovázející pedagogy o spolupráci.  

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 100 min