Příběhy z mytologie

Typ programu: S tvořivou aktivitou, Mluvíme o umění
Stupně školy: 1. st. ZŠ

O krásné Andromedě, bájném Orfeovi a dalších postavách ze světa antiky viděného očima umělců v 17. a 18. století. Jaké je morální poselství příběhů? Hledáme souvislosti, interpretujeme výjevy, konfrontujeme oblíbené postavy dnešní doby s hrdiny doby dávno minulé. Rozvíjíme fantazii a obrazotvornost, kultivujeme mluvený i výtvarný projev. 

Umělci, ke kterým se program vztahuje: vybraná díla renesančního a barokního umění

Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností. 
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min 
Příběhy-z-mytologie_2.jpg