Z pohádky do pohádky

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: MŠ, 1. st. ZŠ

Jak sv. Martin rozpůlil svůj plášť, jak sv. Jeroným ochočil lva a další poutavé příběhy, oblíbené ve starém umění. Učíme se číst obrazy a sestavujeme vlastní příběhy. Pozorujeme, vyprávíme, vymýšlíme a kreslíme. 

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Karel Škréta, Jusepe de Ribera

Očekávané výstupy dle RVP PV: 
  • Vyjadřuje své představy a svou fantazii v tvořivých činnostech.
  • Vyjadřuje samostatně myšlenky, nápady a úsudky v hodně zformulovaných větách.
  • Těší se z příjemných zážitků, setkává se s uměním.
Očekávané výstupy dle RVP ZV: 
  • Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností.
  • V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti.
Poznámka: Program je určen a 1. ⁠–⁠ 2. třídě ZŠ. Je vhodný jako první návštěva expozice Staří mistři.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 75 ⁠–⁠ 90 min