Procházka galerií

Typ programu: S tvořivou aktivitou, Mluvíme o umění
Stupně školy: 1. st. ZŠ

Může se umělecké dílo pohybovat? Dá se obraz zazpívat? Existuje obraz, který křičí? Pojďme se spolu projít galerií, prohlédnout si, co všechno v galerii můžeme objevit. Pojďme mluvit o tom, co nás při pohledu na umělecká díla napadá. Zveme vás na improvizovanou procházku galerií s malými interaktivními zastaveními u uměleckých děl, která nás společně zaujmou.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Z. Sekal, P. Písařík, V. Boudník ad.
Očekávané výstupy dle RVP ZV: 
  • Interpretuje podle svých schopností různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností. 
  • Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření.
Cena programu: 80 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 60 min