Anežka Tour

Typ programu: Pohybové / dramatické prvky, Mluvíme o umění
Stupně školy:

Nevšední prohlídka Anežského kláštera s prvky performance. Náš povolaný lektor-pamětník přiblíží studentům nejen život sv. Anežky a jejích řádových sester za zdmi kláštera, ale připomene také historii celé čtvrti Na Františku během 18. a 19. století. Jaké jsou jeho vzpomínky z dob, kdy ve zrušeném klášteře bydlela pražská chudina, kdy se zde hrálo jedno z prvních českých ochotnických divadel a kdy se v těsné blízkosti nacházely známé nevěstince? A jak je možné, že takový osud postihl klášter, ve kterém je dodnes pochován český král Václav I.? 

Díla, ke kterým se program vztahuje: architektura Anežského kláštera

Očekávané výstupy dle RVP G:
  • Rozlišuje umělecké slohy a umělecké směry z hlediska podstatných proměn vidění a stavby uměleckých děl a dalších vizuálně obrazných vyjádření.
  • Charakterizuje základní rysy historického vývoje na našem území ve 13. století. Charakterizuje proces modernizace, vysvětlí průběh industrializace a její ekonomické, sociální a politické důsledky.

Poznámka: Za vhodného počasí je možno navštívit i klášterní zahrady s pozůstatky bývalého kláštera menších bratří

Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 min