Programy ke sbírkovým expozicím

Skryto v šeru

Typ programu: Workshop
Stupně školy: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ

V lesním šeru za soumraku mohou být siluety stromů a zvířat tajemné, děsivé nebo téměř neznatelné. Když tma pohltí barvy, náš zrak přestane být spolehlivým rádcem. Naše oči se stanou citlivějšími, uvidíme škály šedých tónů.  Pohlédneme na oblohu s hejnem ptáků, kteří barvu svého peří ukrývají v nočním šeru. Ve stínech budeme objevovat siluety zvířat pro naši malbu. Vyzkoušíme si možnosti mixování kreslířských i malířských médií.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Alén Diviš, Josef Žáček
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, barvy); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ.
  • V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném uspořádání linie, tvary, barvy, a další prvky a jejich kombinace.
  • Na základě vlastní zkušenosti nalézá a do komunikace zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil.

2. stupeň:

  • Osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění).
Poznámka: Program je určen pro žáky od 3. třídy ZŠ
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min