Děvče na židli, 1980, (c) Viktor Kolář

Mezi obludami

Typ programu: S tvořivou aktivitou, Pohybové / dramatické prvky
Stupně školy: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ

5/3 2020—9/1 2021

Říká se, že se někde v hloubi schovávají obludná stvoření, ale málokdo obludu doopravdy viděl. Mezi sochami Kurta Gebauera najdeme obludná stvoření vykukující ze země, ale i lidské figury z nezvyklých úhlů pohledu, deformované či zvláštní. Ve světě bažícím po dokonalosti a čistotě tvarů si dopřejeme pozorovat a zkoumat to, co je těžko uchopitelné, ošklivé, směšné nebo trochu děsivé. Program pracuje s aktivitami propojující výtvarné činnosti a dramatickou výchovu, součástí bude i performance ve veřejném prostoru.

Cena: 100 Kč za 1 žáka při skupině 12⁠–⁠25 osob / Doba trvání: 90⁠–⁠120 min. / rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003