Odilon Redon (1840–1916), Oko jako podivný balon směřuje k nekonečnu, 1. list z cyklu À Edgar Poe, G. Fischbacher, Paříž, 1882, litografie, Národní galerie Praha

Odilon Redon ⁠–⁠ À Edgar Poe

Grafický kabinet navazuje na výstavu Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích. Cyklus šesti litografií z roku 1882 À Edgar Poe je poctou básníkovi, jehož básně Redon znal v překladu klíčových postav francouzské poezie Charlese Baudelaira a Stéphana Mallarmého. Literární předurčení jej inspirovalo k snovým motivům, které doprovodil poetickými názvy. Na šesti listech odkrývá monstrózní a neskutečnou sílu fantazie, zachycuje lidský strach a zároveň přitažlivost k hrůze. Spontánnost, originalita a výjimečnost jeho projevu jsou velmi blízké podstatě Poeova literárního díla. Koncepce jednotlivých obrazů navozují buď vztah ke konkrétní scéně, nebo náladu přítomnou v Poeově díle.

Kurátorka: Zuzana Novotná
Grafický kabinet, 4. patro