Giovanni Battista Piranesi, Část rozlehlého a velkolepého přístavu, 1750

Linie, světlo, stín: Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 17. a 18. století

Ve znovuotevřeném Schwarzenberském paláci byly Sbírce grafiky a kresby vyhrazeny nové prostory pro výstavy z oblasti starého umění, které nahradily dosavadní Grafický kabinet ve druhém patře paláce.

Zahajovací výstava představuje ve dvou etapách mistrovská díla na papíře a pergamenu uměleckých epoch renesance, manýrismu, baroka a klasicismu. V první etapě byly prezentovány kresby a grafické listy renesance a manýrismu; druhá etapa představí převážně díla barokního umění. V obou místnostech grafického kabinetu budou k vidění kresby a grafické listy umělců českého a středoevropského baroka, Karla Škréty, Petra Brandla, Václava Vavřince Reinera, Michaela Heinricha Rentze a Antona Kerna, či mimořádných osobností severského a italského grafického umění 17. a 18. století, Rembrandta van Rijn a Giovanniho Battisty Piranesiho.

K výstavě byl vydán katalog v české a anglické verzi.
Místo: Schwarzenberský palác – grafický kabinet
Kurátor: Petra Zelenková
Spolupráce: Lenka Babická, Blanka Kubíková, Dalibor Lešovský, Alena Volrábová, Martin Zlatohlávek

Lidé

PhDr. Petra Zelenková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby