Návštěvníci se specifickými potřebami

Schwarzenberský palác

  Schwarzenberský palác
   Sbírková expozice Staří mistři
   233 081 720, 233 081 721
   ssueduc@ngprague.cz

Hmatová expozice Doteky baroka
V suterénu Schwarzenberského paláce je vystaven soubor čtrnácti odlitků soch, které dokumentují hlavní etapy barokního umění 17. a 18. století v Čechách. Jádro kolekce tvoří kopie alegorických hlav Matyáše Bernarda Brauna z cyklu Ctností a Neřestí z východočeského Kuksu. Texty na popiskách jsou v Braillově bodovém písmu a ve zvětšeném černotisku.
Vstup do expozice Doteky baroka je uzavřen na neurčito. Pokud plánujete návštěvu, je nutné se objednat na uvedené e-mailové adrese alespoň dva dny předem.

Matyáš Bernard Braun a jeho Alegorie z Kuksu – o naší významné barokní památce
Sochy veselé a smutné – budeme hádat, jaký výraz mají zobrazené tváře
Na hmatovou prohlídku může navázat modelování v ateliéru.
Rezervace tři týdny předem

Klášter svaté Anežky České    Klášter sv. Anežky České
   Sbírková expozice Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550
   221 879 216, 221 879 225
  ak.educ@ngprague.cz

Hmatová expozice odlitků sochařských děl českého středověkého umění 13.–15. století
Kolekce dvanácti odlitků soch je vystavena v přízemí Kláštera sv. Anežky České. Expozice umožňuje návštěvníkovi sledovat stylovou proměnu sochařského díla během několika staletí. Vedle pozdně románského reliéfu z baziliky sv. Jiří jsou zde díla z období vlády Karla IV. a Václava IV. Tvorbu slavného sochaře a architekta Petra Parléře představují portrétní busty z triforia katedrály sv. Víta v Praze. Každý exponát doprovází text ve zvětšeném písmu a základní popiska v Braillově písmu. K dispozici je i katalog v Braillově písmu.
Vstup zdarma

Veletržní palác    Veletržní palác
   Sbírková expozice Umění 19., 20. a 21. století 
   224 301 003 
   vzdelavani@ngprague.cz 

Nabízíme prohlídky a výtvarné dílny pro školní či zájmové skupiny se specifickými potřebami. K dispozici vám budou školení lektoři a programy přizpůsobené na míru vaší skupině. 

Fotografie

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop