NGP pro školy

Plánujete se svou třídou návštěvu Národní galerie Praha? Využijte naší nabídku vzdělávacích programů v sekci Programy ke sbírkám nebo Programy k výstavám.

Programy v galerii připravují zkušení pedagogové, umělci a historici umění. Již několik desítek let zprostředkováváme umění, hledáme různé způsoby, jak se s uměním setkat. Věříme, že nadchneme pro umění i vás. Vyzkoušejte, že v galerii se učí efektivně a zábavně.

Vytváříme pro vás i podporu formou komentovaných prohlídek, studijních materiálů k výstavám, kurzů či projektů pro školy. Těšíme se na vaši návštěvu!

Proč jít se školou do galerie? 

To nejlepší z umění

Národní galerie v Praze vlastní rozsáhlé stálé sbírky umění z celého světa od gotiky po současné umění. Mimo to galerie pořádá mnoho výstav, které jsou v rámci České republiky často výjimečnými počiny.

Autentické místo pro setkání s uměním

Galerie je skutečné reálné místo, kde se můžete setkat s uměním… a někdy se i dotknout originálů děl. Vidět obraz či sochu zblízka je jiný druh zážitku, než vidět ji v knížce. V Národní galerii jsou tisíce uměleckých děl, která nám umožňují vnímat a otevírat stále nové kontexty a vztahy mezi díly. A vy se k nim do stálé sbírky můžete neustále vracet. Galerie je tu pro vás - stále otevřená.

Prostor pro dialog

Galerie je prostor pro setkávání – ideální prostor pro dialog. Galerie je místo, kde je možné zbavit se dojmu, že existuje jedna pravda, protože široké spektrum umění prezentuje různé úhly pohledu na realitu. Dialog o umění nás učí být otevřený, myslet v kontextech. Interpretace uměleckých děl není dogma, o umění můžeme mluvit společně. Nikdo vás v galerii nebude soudit za to, co si myslíte.

Rozvoj kreativity

Každý umělec i každé umělecké dílo mají svůj příběh, který stojí za to prozkoumat.

Poznávání umění a nahlížení různých cest, jak díla mohou vznikat, otevírá cestu naší vlastní představivosti a fantazii. To, jak umění může zrcadlit skutečnost tisíci možnými způsoby, je pro nás inspirací a výchozím bodem pro vlastní tvůrčí výtvarnou zkušenost. Myslíme si, že pohybovat se v blízkosti umění a děl, které nás přesahují, a zakusit na vlastní kůži, jaké to je něco vytvořit, nás činí více kreativními.

Společné učení se

Naše programy vtahují díla do reálného života. Reagujeme na současné dění a trendy. V programech vám nabízíme možnost objevovat, jak umělecká díla vznikají, zkoušet různé techniky a postupy, dešifrovat originální přístupy umělců. Znovu a znovu hledáme nové kontexty a vztahy. Nepředáme vám nikdy veškeré informace. Necháme vám prostor k jejich individuálnímu objevování.

Učíme se spolu s vámi – společně. Naší snahou je vytvořit spolu s vámi platformu, ve které je bezpečné svobodně komunikovat a tvořit.

Rozvoj emoční inteligence

Galerie není jediné místo, kde se dozvíte něco o umění. V galerii se ale můžete naučit mnohem více. Věříme, že pokud se umění otevřete, pak vás umění změní. Může se vám stát, že budete citlivější, vřelejší, otevřenější, více tolerantní a ohleduplnější. Možná existuje souvislost mezi tím, jak a kde vyrůstáme, a mezi tím, jaký svět pak jako dospělí lidé vytváříme. Umění svět nespasí, ale zkuste galerii navštěvovat častěji a uvidíte sami, co se stane!

Zábava

Pro umělce je možnost tvořit ta největší zábava na světě. Nejspíš pro to mají nějaký důvod. Umění je prostě zábavné. A nejen pro umělce.

Každé umění vyžaduje, že s ním strávíte trochu času. Dejte mu ho, trochu ho poznejte. Hodně se dívejte, mluvte o něm s přáteli a dalšími lidmi. Je to zábava. Umění vás pak na oplátku naučí něco o tom, kdo jste vy.

Přátelské vstupné

Doprovodné programy v galerii můžete navštívit za zlomek ceny plného vstupného. Stejně tak i vstupné na programy pro školy je pouze příspěvkem na materiál a honorář lektora.

Jsme tu pro vás

Jsme to my, kdo pro vás chystá s neutuchajícím nasazením doprovodné programy ke stálým sbírkám i výstavám. Několik desítek lidí, kteří připravují komentované prohlídky, programy pro školy, herny pro děti a rodiče, experimentální ateliéry a mnoho dalšího. Těšíme se na společná setkání s vámi každý den, kdy je galerie otevřená. 

Fotografie

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop