Proč jít se školou do galerie?

Proč jít se školou do galerie?

TO NEJLEPŠÍ Z UMĚNÍ

Národní galerie Praha vlastní rozsáhlé sbírky umění z celého světa od gotiky po současné umění. Mimoto pořádá galerie mnoho výstav, které jsou v rámci České republiky často výjimečnými počiny.

AUTENTICKÉ MÍSTO PRO SETKÁNÍ S UMĚNÍM

Galerie je skutečné, reálné místo, kde se můžete setkat s uměním… a někdy se i dotknout originálů děl. Vidět obraz či sochu zblízka je jiný druh zážitku než vidět ji v knížce. V Národní galerii jsou tisíce uměleckých děl, která nám umožňují vnímat a otevírat stále nové kontexty a vztahy mezi díly.

PROSTOR PRO DIALOG

Galerie je prostor pro setkávání ⁠–⁠ ideální pro dialog. Galerie je místo, kde je možné zbavit se dojmu, že existuje jedna pravda, protože široké spektrum umění prezentuje různé úhly pohledu na realitu. Dialog o umění nás učí být otevřený a myslet v kontextech. Interpretace uměleckých děl není dogma, o umění můžeme mluvit společně. Nikdo vás v galerii nebude soudit za to, co si myslíte.

ROZVOJ KREATIVITY

Každý umělec i každé umělecké dílo mají svůj příběh, který stojí za to prozkoumat. Poznávání umění a nahlížení různých cest, jak díla mohou vznikat, otevírá cestu naší vlastní představivosti a fantazii. To, jak umění může zrcadlit skutečnost tisíci možnými způsoby, je pro nás inspirací a výchozím bodem pro vlastní tvůrčí výtvarnou zkušenost. Myslíme si, že pohybovat se v blízkosti umění a děl, které nás přesahují, a zakusit na vlastní kůži, jaké to je něco vytvořit, nás činí kreativnějšími.

SPOLEČNÉ UČENÍ SE

Naše programy vtahují díla do reálného života. Reagujeme na současné dění a trendy. V programech vám nabízíme možnost objevovat, jak umělecká díla vznikají, zkoušet různé techniky a postupy, dešifrovat originální přístupy umělců. Nepředáme vám nikdy veškeré informace. Necháme vám prostor k jejich individuálnímu objevování. Učíme se spolu s vámi ⁠–⁠ společně.

ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE

Galerie není jediné místo, kde se dozvíte něco o umění. V galerii se ale můžete naučit mnohem více. Věříme, že pokud se umění otevřete, pak vás umění změní. Může se vám stát, že budete citlivější, vřelejší, otevřenější, více tolerantní a ohleduplnější.

ZÁBAVA
Pro umělce je možnost tvořit ta největší zábava na světě. Nejspíš pro to mají nějaký důvod. Umění je zábavné. A nejen pro umělce.
 
JSME TU PRO VÁS

Jsme to my, kdo pro vás chystá s neutuchajícím nasazením doprovodné programy ke stálým expozicím i výstavám. Několik desítek lidí, kteří připravují komentované prohlídky, programy pro školy, herny pro děti a rodiče, experimentální ateliéry a mnoho dalšího.