Proč jít se školou do galerie?

Proč jít se školou do galerie?

TO NEJLEPŠÍ Z UMĚNÍ

Národní galerie Praha vlastní rozsáhlé stálé sbírky umění z celého světa od gotiky
po současné umění. Mimo to galerie pořádá mnoho výstav, které jsou v rámci
České republiky často výjimečnými počiny.

AUTENTICKÉ MÍSTO PRO SETKÁNÍ S UMĚNÍM

Galerie je skutečné reálné místo, kde se můžete setkat s uměním… a někdy se i
dotknout originálů děl. Vidět obraz či sochu zblízka je jiný druh zážitku než
vidět ji v knížce. V Národní galerii jsou tisíce uměleckých děl,
která nám umožňují vnímat a otevírat stále nové kontexty a vztahy mezi díly.

PROSTOR PRO DIALOG

Galerie je prostor pro setkávání ⁠–⁠ ideální pro dialog. Galerie je místo, kde je možné
zbavit se dojmu, že existuje jedna pravda, protože široké spektrum umění
prezentuje různé úhly pohledu na realitu. Dialog o umění nás učí být otevřený a
myslet v kontextech. Interpretace uměleckých děl není dogma, o umění můžeme
mluvit společně. Nikdo vás v galerii nebude soudit za to, co si myslíte.

ROZVOJ KREATIVITY
Každý umělec i každé umělecké dílo mají svůj příběh, který stojí za to prozkoumat.
Poznávání umění a nahlížení různých cest, jak díla mohou vznikat, otevírá cestu naší vlastní představivosti a fantazii. To, jak umění může zrcadlit skutečnost tisíci možnými způsoby, je pro nás inspirací a výchozím bodem pro vlastní tvůrčí výtvarnou zkušenost. Myslíme si, že pohybovat se v blízkosti umění a děl, které nás přesahují, a zakusit na vlastní kůži, jaké to je něco vytvořit, nás činí více kreativními.
SPOLEČNÉ UČENÍ SE

Naše programy vtahují díla do reálného života. Reagujeme na současné dění a trendy.
V programech vám nabízíme možnost objevovat, jak umělecká díla vznikají,
zkoušet různé techniky a postupy, dešifrovat originální přístupy umělců.
Nepředáme vám nikdy veškeré informace. Necháme vám prostor k jejich
individuálnímu objevování. Učíme se spolu s vámi ⁠–⁠ společně.

ROZVOJ EMOČNÍ INTELIGENCE

Galerie není jediné místo, kde se dozvíte něco o umění. V galerii se ale můžete
naučit mnohem více. Věříme, že pokud se umění otevřete, pak vás umění změní.
Může se vám stát, že budete citlivější, vřelejší, otevřenější, více tolerantní
a ohleduplnější.

ZÁBAVA
Pro umělce je možnost tvořit ta největší zábava na světě. Nejspíš pro to mají nějaký důvod. Umění je zábavné. A nejen pro umělce. 

JSME TU PRO VÁS
Jsme to my, kdo pro vás chystá s neutuchajícím nasazením doprovodné programy ke stálým sbírkám i výstavám. Několik desítek lidí, kteří připravují komentované prohlídky, programy pro školy, herny pro děti a rodiče, experimentální ateliéry a mnoho dalšího.