Projekt LINDAT/CLARIAH-CZ

LINDAT/CLARIAH‐CZ je projekt společné digitální infrastruktury pro výzkum v humanitních vědách a v oblasti kultury. Zaměřuje se na zpřístupňování, uchovávání a ochranu pramenů v digitálním věku. Tzv. „digital humanities“ se stávají stále významnějšími v mezinárodním badatelství a výrazně přispívají k viditelnosti instituce nejen mezi vědeckou veřejností. Projekt využívá panevropskou technologii DARIAH ERIC za účelem maximální konektivity široké vědecké komunity v Evropě.

Projekt řídí tým prof. RNDr. Jana Hajiče, Dr., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky. Od roku 2010 tým pracuje na technologické infrastruktuře, která byla vytvořena v rámci  předchozího projektu LINDAT/CLARIN. Aktuální program LINDAT/CLARIAH‐CZ se pak bude v období 2019–2022 zaměřovat především na zpřístupnění a propojení existujících zdrojů u nově zapojených institucí, na vytvoření jednotného systému zpracování a na zveřejnění v otevřeném režimu sbírek poskytnutých těmito novými partnery.

Tvoří jej jedenáct předních institucí v humanitních a uměleckých oborech v ČR – v jazykovědě, historii a historické bibliografii, kultuře a vědě o kultuře, historii umění, filozofii, filmové kultuře, vizuálním umění, muzikologii a historii hudby, etnologii, folklóru, archeologii a v několika interdisciplinárních oborech:

Univerzita Karlova (Filozofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta)
Západočeská univerzita v Plzni
Moravská zemská knihovna v Brně
Národní filmový archiv
Masarykova Univerzita (Filozofická fakulta)
Národní knihovna České republiky
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Filosofický ústav Akademie věd České republiky (Archiv Jana Patočky)
Národní galerie Praha
Historický ústav AV ČR, v.v.i.

Glosář

CLARIN ERIC – Common Language Resources and Technology Infrastructure as a European Research Infrastructure Consortium
DARIAH – Digital Research Infrastructure for the Art and Humanities
LINDAT/CLARIAH‐CZ – Linguistic Data/ Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities-Czech Republic

Kontakty

Hlavní řešitel
Tomáš Vavřička
tomas.vavricka@ngprague.cz
+420 734 868 246

Administrátor projektu
Ilona Parlásková
ilona.parlaskova@ngprague.cz
+420 608 150 308

Aktuálně

Pracujeme na zkušební implementaci databázového prostředí DSpace v naší lokální infrastruktuře.

Zveme

Tutoriály – pozvánka

Podporuje

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop