Lindat/Clariah-CZ

LINDAT/CLARIAH‐CZ je projekt společné digitální infrastruktury pro výzkum v humanitních vědách a v oblasti kultury. Zaměřuje se na zpřístupňování, uchovávání a ochranu pramenů v digitálním věku. Tzv. „digital humanities“ se stávají stále významnějšími v mezinárodním badatelství a výrazně přispívají k viditelnosti instituce nejen mezi vědeckou veřejností. Projekt využívá panevropskou technologii DARIAH ERIC za účelem maximální konektivity široké vědecké komunity v Evropě.

Projekt řídí tým prof. RNDr. Jana Hajiče, Dr., Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Ústav formální a aplikované lingvistiky. Od roku 2010 tým pracuje na technologické infrastruktuře, která byla vytvořena v rámci  předchozího projektu LINDAT/CLARIN. Aktuální program LINDAT/CLARIAH‐CZ se pak bude v období 2019–2022 zaměřovat především na zpřístupnění a propojení existujících zdrojů u nově zapojených institucí, na vytvoření jednotného systému zpracování a na zveřejnění v otevřeném režimu sbírek poskytnutých těmito novými partnery.

Tvoří jej jedenáct předních institucí v humanitních a uměleckých oborech v ČR – v jazykovědě, historii a historické bibliografii, kultuře a vědě o kultuře, historii umění, filozofii, filmové kultuře, vizuálním umění, muzikologii a historii hudby, etnologii, folklóru, archeologii a v několika interdisciplinárních oborech:

Glosář
CLARIN ERIC – Common Language Resources and Technology Infrastructure as a European Research Infrastructure Consortium
DARIAH – Digital Research Infrastructure for the Art and Humanities
LINDAT/CLARIAH‐CZ – Linguistic Data/ Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities-Czech Republic
Kontakty
Hlavní řešitel
Tomáš Vavřička
Administrátor projektu
Ilona Parlásková

lindat@ngprague.cz
Aktuálně
Pracujeme na zkušební implementaci databázového prostředí DSpace v naší lokální infrastruktuře.
Podporuje
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy