Podpořte NGP

Každý finanční dar pomáhá zachovávat a rozvíjet kulturní dědictví sbírek Národní galerie Praha a zpřístupňovat je široké veřejnosti.

Děkujeme za vaši podporu a velkorysost.

Vstupem do Klubu patronů NGP, členstvím v Klubu přátel NGP nebo finanční podporou galerie či vybraného projektu pomáháte posilovat pozici Národní galerie Praha jako světového muzea umění a zároveň přispíváte ke kultivaci kulturního prostředí v České republice.

Národní galerii Praha můžete podpořit jako:

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop