Vyřízené žádosti o informace podle zák. 106/1999 Sb. v roce 2021

  1. Žádost o poskytnutí informace o ukončení pracovního poměru zaměstnance NGP. Žádost naleznete zde, odpověď žadateli zde.
  2. Žádost o poskytnutí informace ve věci dědictví po Václavu Přibylovi. Žádost naleznete zde, odpověď žadateli zde, přílohu odpovědi zde.
  3. Žádost o poskytnutí informace o výši vyplacených příjmů zaměstnanců na vedoucích pozicích. Žádost naleznete zde, odpověď NGP zde, přílohu k odpovědi NGP zde.
  4. Žádost o poskytnutí informace o ukončení pracovního poměru zaměstnance NGP. Žádost naleznete zde, odpověď žadateli zde.
  5. Žádost o poskytnutí informace ve věci rekonstrukce pavilonu v Benátkách. Žádost naleznete zde, odpověď žadateli zde.
  6. Žádost o poskytnutí informace týkající se plastiky Otakara Švece – Závodní auto. Žádost naleznete zde. Odpověď žadateli naleznete zde.
  7. Žádost o poskytnutí informací k úhradám příspěvků zaměstnavatele na smlouvy soukromého životního pojištění zaměstnanců. Žádost naleznete zde. Odpověď žadateli naleznete zde