Vyřízené žádosti o informace podle zák. 106/1999 Sb. v roce 2021

  1. Žádost o poskytnutí informace o ukončení pracovního poměru zaměstnance NGP. Žádost naleznete zde, odpověď žadateli zde.
  2. Žádost o poskytnutí informace ve věci dědictví po Václavu Přibylovi. Žádost naleznete zde, odpověď žadateli zde, přílohu odpovědi zde.