Vyřízené žádosti o informace podle zák. 106/1999 Sb. v roce 2020

  1. Žádost o poskytnutí informace o dílech Jiřího Tomana v Národní galerii v Praze. Žadateli zaslána odpověď viz zde.
  2. Žádost o poskytnutí přehledu zahraničních výjezdů a akcí poskytnutých partnerům a patronům NGP od roku 2015. Odpověď žadateli viz zde.
  3. Žádost o poskytnutí seznamu škod způsobených v minulém ročníku výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého. Odpověď naleznete zde
  4. Žádost o poskytnutí informací ve věci instalace díla v rámci výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého. Odpověď žadateli naleznete zde
  5. Žádost o poskytnutí informací souvisejících s výstavou Cena Jindřicha Chalupeckého. Odpověď žadateli naleznete zde.
  6. Žádost o poskytnutí informací v souvislosti s výstavou Cena Jindřicha Chalupeckého – seznam pracovních pozic Sekce prezentace, marketingu a komunikace a Sekce ekonomicko-povozní. Odpověď žadateli naleznete zde.
  7. Žádost o poskytnutí informací / sdělení nákladů na interní a externí právní služby v období od 1.1.2016 – 31.3.2020. Odpověď žadateli naleznete zde. Tabulku s přehledem nákladů zde