Vědecká rada

Vědecká rada Národní galerie Praha je poradním orgánem generálního ředitele. Vyjadřuje se k řešení zásadních otázek rozvoje instituce, v oblastech vědecko-výzkumné, odborné, sbírkotvorné, výstavní, ediční, kulturně-výchovné a dalších činností NGP. Vědecké radě jsou předkládány k posouzení zásadní materiály vedením NGP a členové vědecké rady mají právo předkládat vlastní náměty týkající se zásadní problematiky instituce.

Předsedkyně
Prof. Dr. Marion Ackermann, generální ředitelka Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Členové
Mgr. Dušan Buran, Ph.D., vedoucí kurátor, Slovenská národná galéria
prof. PhDr. Olga Lomová, CSc., ředitelka Ústav Dálného východu FF, Univerzita Karlova v Praze
prof. PhDr. et Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy v Praze
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral CSc., rektor Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D., ředitel Ústavu dějin umění AV ČR
Prof. Dr. Christian Lübke, ředitel GWZO při Univerzitě v Lipsku