Ředitel/ka Sbírky starého umění

Národní galerie Praha hledá silnou osobnost se zkušeností s řízením a strategickým uvažováním, renomovaného odborníka na staré umění s vlastními podněty pro koncepci dlouhodobé prezentace sbírkových fondů a krátkodobých výstav.

POPIS PRACOVNÍ POZICE
 • řízení činnosti sbírky, zajištění její ochrany a prezentace v souladu se statutem NGP
 • tvorba a koordinace koncepce sbírky a dlouhodobý výhled jejího rozvoje a vědeckovýzkumné činnosti, rozšiřující portfolio aktivit sbírky v úzké spolupráci s ostatními sbírkami NGP
 • příprava dramaturgie a realizace krátkodobých výstavních projektů, včetně mezinárodních, přispívající k celkovému dramaturgickému konceptu NGP
 • realizace schválené dlouhodobé sbírkové koncepce
 • zajištění odborné spolupráce sbírky na domácí i mezinárodní úrovni
 • zodpovědnost za stav evidence, zpracování, rozvoje, uchování a veřejnou prezentaci sbírkového fondu v rozsahu kompetence sbírky
POŽADUJEME
 • ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění nebo kulturní historie - velký doktorát (PhD.)
 • vědecká a kurátorská praxe v oboru min. 5 let
 • odpovídající znalosti výtvarné kultury a teorie umění s důrazem na staré umění
 • zásadní vědecké publikace a kurátorské aktivity s mezinárodním přesahem v oboru dějin umění či hmotné kultury
 • velmi dobrou znalost anglického jazyka (úroveň C1) a dalšího světového jazyka (min. úroveň B2)
 • dobrou znalost práce s počítačem (především MS Office a databázových programů)
 • silnou osobnost s organizačními a řídicími schopnostmi, komunikativní a schopnou týmové práce, vytvářet koncepci tvorby, ochrany a prezentace sbírkového fondu
 • znalost základní legislativy týkající se péče o sbírky muzejního charakteru
 • velmi dobrou orientace v českém výtvarném prostředí a znalost mezinárodního kontextu
NABÍZÍME
 • atraktivní práci prestižní kulturní a vědecké instituce
 • inspirativní pracovní prostředí
 • možnost dalšího odborného vzdělávání a profesního růstu
 • práce na plný úvazek
 • benefity: 5 týdnů dovolené, 6 dní sick days, stravenky, MultiSport, jazykové kurzy, příspěvek na penzijní připojištění, volný vstup do expozic NGP
 • možnost nástupu od 1. 1. 2022 nebo dle dohody
PŘIHLÁŠKA DO PRVNÍHO KOLA VŘ MUSÍ OBSAHOVAT
 • motivační dopis v českém a anglickém jazyce
 • profesní životopis v českém a anglickém jazyce
 • seznam publikační činnosti a vědecko-výzkumných projektů
 • seznam realizovaných výstavních projektů
 • základní teze koncepce rozvoje sbírky max. na dvě A4
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • prohlášení o znalosti etického kodexu kurátora (vydaný ICOM) a připravenosti se jím bezvýhradně řídit
ORGANIZACE A TERMÍN VŘ

Výběrové řízení bude vícekolové a uchazeče bude posuzovat odborná komise.

Přihlášky obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte v elektronické podobě na e-mail: hr@ngprague.cz nejpozději do 15. října 2021.
Účastník výběrového řízení souhlasí, aby jeho osobní data poskytnutá zadavateli byla interně použita pro účely výběrového řízení na výše uvedenou pozici, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.