Program bezpečnostního výzkumu ČR

Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století
Kód: VI20172020050
Řešitelka za NGP: Ing. Radka Šefců
Stav: aktivní
Doba řešení: 2017⁠–⁠2020
Program: Program bezpečnostního výzkumu ČR (Ministerstvo vnitra)
Odkaz v CEP

Projekt vychází z aktuálních potřeb a nároků Znalecké služby PČR a orgánů činných v trestním řízení na robustní postupy při posuzování pravosti výtvarných děl. Zmnožující se kauzy padělků uměleckých děl, zejména obrazů z období dvacátých až padesátých let 20. století ukazují na akutní potřebu vytvoření databáze standardizovaných výsledků získaných instrumentálními metodami a nového zhodnocení postupů při posuzování pravosti, které budou sloužit jako zásadní korektiv k reálně používaným materiálům při vzniku padělků.