Dlouhodobé pronájmy

Výběrové řízení na gastroprovoz v Klášteře sv. Anežky České

Oznámení záměru prodeje 100% podílu ve společnosti Soukromá střední umělecká škola designu, s.r.o.