Sbírka umění 19. století a klasické moderny

Sbírka umění 19. století a klasické moderny spravuje v současné době více než 9 000 obrazů a 5 000 plastik. Základ sbírkového fondu vznikal díky akviziční činnosti Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění a Moderní galerie, k zásadnímu obohacení sbírky pak přispěl legendární nákup kolekce francouzského umění Československým státem v roce 1923.

Lidé

Mgr. Veronika Hulíková
Ředitelka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Martina Bezoušková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Alice Němcová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
PhDr. Irena Nývltová
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
PhDr. Anna Pravdová, Ph.D
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny

Výstavy a expozice sbírky