Sbírka umění 19. století a klasické moderny

Sbírka umění 19. století a klasické moderny spravuje v současné době více než 9 000 obrazů a 5 000 plastik. Základ sbírkového fondu vznikal díky akviziční činnosti Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění a Moderní galerie, k zásadnímu obohacení sbírky pak přispěl legendární nákup kolekce francouzského umění Československým státem v roce 1923.

František-Kupka,-amorfa.jpg
František Kupka, Amorfa. Dvojbarevná fuga, 1912

V průběhu 20. století se fond rozšiřoval také díky odkazům a darům od umělců i soukromých sběratelů, z nichž nejvýznamnější představuje dar ze sbírky historika a sběratele umění a někdejšího ředitele Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění Vincence Kramáře z roku 1960.

Podsbírka české malby dnes zahrnuje díla z období klasicismu, empíru, romantismu, realismu a nejrůznějších směrů a uměleckých proudů konce 19. století, včetně naturalismu, symbolismu, impresionismu a secese, např. Josefa Navrátila, Josefa Mánesa, Adolfa Kosárka, Karla Purkyněho, Jaroslava Čermáka, Antonína Chittussiho, Václava Brožíka, Františka Ženíška, Jakuba Schikanedera, Vojtěcha Hynaise až po díla autorů nastupujících na uměleckou scénu v devadesátých letech 19. století: Jana Preislera, Antonína Hudečka a Antonína Slavíčka. Součástí sbírky je i jedinečný soubor obrazů Františka Kupky od devadesátých let 19. století až po třicátá léta 20. století, včetně obrazu Amorfa. Dvojbarevná fuga. Období první poloviny 20. století je zastoupeno zásadními soubory obrazů Augusta Brömseho, Josefa Čapka, Vincence Beneše, Františka Foltýna, Karla Holana, Miloslava Holého, Georga Karse, Pravoslava Kotíka, Bohumila Kubišty, Rudolfa Kremličky, Otakara Kubína, Františka Muziky, Willi Nowaka, Vojtěcha Preissiga, Jindřicha Pruchy, Václava Špály, Jindřicha Štyrského, Toyen, Jana Zrzavého a řady dalších.

Podsbírka české plastiky čítá rozsáhlý konvolut děl od počátku 19. století od Václava Levého, Josefa Malínského, Václava Prachnera přes soubory děl Františka Bílka, Josefa Mařatky, Ladislava Šalouna, Stanislava Suchardy, Otto Gutfreunda až po kinetické plastiky Zdeňka Pešánka a tvorbu sochařek Mary Duras, Marty Jiráskové a Hany Wichterlové. Významnou část tvoří umělecké pozůstalosti Josefa Václava Myslbeka, Bohumila Kafky a Jana Štursy.

Nejvýznamnější část sbírky zahraničního umění představuje sbírka francouzského umění 19. a 20. století s obrazy Camille Corota, Gustava Courbeta, Eugène Delacroixe, Camille Pissarra, Augusta Renoira, Clauda Moneta, Alfreda Sisleye, Georgese Seurata, Paula Gauguina, Vincenta van Gogha, Henri de Toulouse-Lautreca, Paula Cézanna, Georgese Braquea a Pabla Picassa a plastikami Jean Baptista Carpeauxe, Augusta Rodina a Emile Antoine Bourdella. Početně je také zastoupena tvorba německých a rakouských autorů s významnými díly Caspara Davida Friedricha, Ferdinanda Georga Waldmüllera, Maxe Liebermanna, Lovise Corintha, Emila Orlika, Maxe Oppenheimera, Oskara Kokoschky, Egona Schieleho a Gustava Klimta. Menší fond tvoří díla ruských malířů, např. Ilji Repina, Ivana Konstatinoviče Ajvazovského, Aristarcha Vasiljeviče Lentulova a autorů z dalších evropských států, např. Edvarda Muncha, Gino Severiniho či Constantina Meuniera.

Sbírka umění 19. století a klasické moderny tak spravuje nejucelenější soubor české malby a plastiky 19. a první poloviny 20. století a nejvýznamnější konvolut děl zahraničních autorů 19. a 20. století na území České republiky. Sbírka vznikla v roce 2018 sloučením původní Sbírky umění 19. století a části Sbírky moderního a současného umění věnované umělcům narozeným na přelomu 19. a 20. století, jejichž tvorba ⁠–⁠ či její zásadní část ⁠–⁠ vznikla před rokem 1945, např. Emila Filly, Františka Kupky, Josefa Šímy, Toyen, ze zahraničních umělců pak mimo jiné Georgese Braquea, Oskara Kokoschky a Pabla Picassa.

Kontakt

Bc. Martina Onderová, asistentka a dokumentátorka
modern.art@ngprague.cz

Lidé

Mgr. Veronika Hulíková
Ředitelka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Martina Bezoušková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Alice Němcová
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
PhDr. Irena Nývltová
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
PhDr. Anna Pravdová, Ph.D
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny

Výstavy a expozice sbírky