MgA. David Stecker

MgA. David Stecker

Vedoucí Oddělení fotografické dokumentace

Věnuje se zejména zkoumání technologických možností digitální fotografie a jejich použití v umělecko-historickém bádání a prezentaci děl výtvarného umění. Snaží se propojovat světy umění a techniky a neustále posouvat možnosti digitalizace sbírkových předmětů k čím dál větší komplexnosti a systematizaci.

Na pozici vedoucího fotografického ateliéru pracuje od roku 2011. V roce 2010 absolvoval magisterské studium na katedře fotografie FAMU. Od roku 2014 učí na fakultě architektury ČVUT a od roku 2016 je asistentem Ateliéru klasické fotografie FAMU. Spolupracuje na workshopech klasické fotografie pořádaných NGP.