Mgr. Jitka Handlová

Mgr. Jitka Handlová

Edukátorka

Vystudovala historii na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy. V roce 1987 nastoupila interní aspiranturu na Akademii věd. Od roku
1993 je edukátorkou v Národní galerii Praha. Zaměřuje se na zprostředkování
starého umění na výstavách a ve sbírkových expozicích. Koncipuje a realizuje, víkendové
a týdenní plenérové dílny, přednášky pro veřejnost a další akce jak na půdě NGP
tak mimo ni. Je spoluautorkou několika publikací pro děti a mládež. Kniha
Abeceda získala v roce 2000 titul nejkrásnější kniha roku v oboru
edukační literatury. V centru jejích odborných zájmů je především holandské a
vlámské umění 17. století a tvorba současných českých umělců. Je autorkou
projektu After Rembrandt.