MgA. Hana Bilavčíková, Ph.D.

MgA. Hana Bilavčíková, Ph.D.

Restaurátorka
Hana Bilavčíková se specializuje na restaurování obrazů ze Sbírky umění 19. století a klasické moderny. Zabývá se také průzkumy obrazů a zkoumáním historických technologií malby pomocí současných průzkumových metod. V rámci svého působení v NGP se podílí na přípravách expozic, spolupracuje na výzkumných projektech z programů Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra ČR a dalšími vědeckými pracovišti (Ústav dějin umění v Praze, Kriminalistický ústav Policie ČR).
Doktorské studium absolvovala v roce 2019 na Akademie výtvarných umění v Praze v ateliéru Restaurování výtvarných děl malířských a polychromovaných plastik, prof. Karel Stretti, doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D. Tématem disertační práce byla Technika temperových maleb Antonína Slavíčka v kontextu Mařákovy krajinářské školy. 
Během působení v NGP publikovala jako spoluautor katalogu k výstavě Jan Preisler ⁠–⁠ Nově objevené obrazy.
V roce 2016 byla spolukurátorkou výstavy Syntonos a plenérová krajinomalba přelomu 19. a 20. století v GAVU Cheb a publikovala jako spoluautor katalogu k výstavě.