PhDr. Zdenka Klimtová

PhDr. Zdenka Klimtová

Kurátorka Sbírky asijského umění
Kurátorka umění Předního východu, jižní a jihovýchodní Asie

Na FF UK studovala obor orientalistika ⁠–⁠ bengálština a postgraduálně dějiny umění se zaměřením na památkovou péči. Jako kurátorka ve Sbírce asijského umění spravuje soubor umění jižní a jihovýchodní Asie, zaměřuje se také na asijský textil.