Mgr. Lucie Večerníková

Mgr. Lucie Večerníková

Archivářka

Absolvovala obor Archivnictví a pomocné vědy historické na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V Archivu Národní galerie v Praze pracuje od roku 2016, kde se věnuje inventarizaci osobních fondů se zaměřením na výtvarné umělce 19. století a dokumentaci výstav z let 1945⁠–⁠1990. Dlouhodobě se zabývá pražským malířem Ferdinandem Engelmüllerem a jeho soukromou malířskou školou. V rámci ediční řady „Umění v archivu“ připravila k vydání publikaci „Zapomenutý malíř Ferdinand Engelmüller“. Je autorkou řady článků a studií, převedším s tematikou Společnosti vlasteneckých přátel umění a její obrazárny. S kolektivem autorů se podílela na vzniku knihy „Schwarzenberský a Salmovský palác“.