PhDr. Martin Musílek, Ph.D.

PhDr. Martin Musílek, Ph.D.

Ředitel Odboru vědy a výzkumu
Historik působící v Národní galerii Praha na pozici ředitele Odboru vědy a výzkumu. Mezi lety 2016 až 2018 pracoval jako odborný spolupracovník a kurátor ve Státním archeologickém muzeu v Chemnitz. Zabývá se především hospodářskými a sociálními dějinami českých středověkých měst, dějinami Prahy, dějinami šlechty a husitství. Od roku 2011 působí jako externí spolupracovník na projektu „Medieval Ashkenaz. Corpus der Quellen zur Geschichte der Juden im spätmittelalterlichen Reich“ při Univerzitě v Trevíru. Je autorem řady odborných publikací, studií nebo výstav (přehled publikační činnosti). Dlouhodobě jako externista přednáší na univerzitách v Praze a Brně.