PhDr. Dana Mikulejská

PhDr. Dana Mikulejská

Odborná redaktorka

Vystudovala obory Dějiny umění a Vědecké informace a knihovnictví na FF UK. V Národní galerii Praha pracuje jako odborná redaktorka uměleckohistorických textů. Zabývá se obdobím přelomu 19. a 20. století v Čechách, zejména životem a dílem malířky a grafičky Zdenky Braunerové.