Nakladatelství

Ediční počiny NG koncem devadesátých let 20. století pokračovaly v dosavadním obvyklém trendu. Podle tehdy platné organizační struktury NG se odborné i technické práce vykonávaly v jednotlivých sbírkách. Centrální ediční oddělení NG bylo zrušeno reorganizací v roce 1997. To mělo za následek heterogennost nejen co do obsahu edic, nýbrž zejména co do stylu a provedení. S příchodem nového generálního ředitele Prof. Milana Knížáka vyvstala v 2. polovině roku 1999 úvaha řešit vydavatelskou politiku NG v rámci jednoho útvaru, a ne jak tomu bylo doposud, kdy jednotlivé sbírky si budovaly své ediční řady bez zvláštního zřetele na tvář NG. V této úvaze se však nepočítalo s mechanickým obnovením někdejší praxe, nýbrž se zcela novou koncepcí, směřující k vytvoření specializovaného nakladatelství. NG má k tomu dobré předpoklady - jednak se vydáváním tiskovin již zabývala a jednak její sbírky tvořily a tvoří mimořádně rozsáhlý zdroj obrazového materiálu k reprodukování, který nebyl doposud v celé šíři efektivně využíván. NG si je vědoma absence nakladatelství v České republice, které by se systematicky zaměřilo na vydávání odborné (i zájmové a populární) literatury o umění. Z tohoto důvodu se rozhodla zaplnit tuto mezeru tím, že zřídila k 2. 1. 2002 specializované nakladatelství.

Pro objednávky využijte našeho obchodu, či je můžete posílat na adresu:

Národní galerie v Praze
oddělení nakladatelství 
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

E-mail: obchodni@ngprague.cz
Tel.: 224 301 302

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop