Knihovna

Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1
Tel.: 233 090 533
e-mail: knihovna@ngprague.cz
Hodiny pro veřejnost: úterý, středa, čtvrtek 9,30–17 hodin, pátek 9,30–16 hodin.

Knihovna Národní galerie Praha je specializovanou knihovnou zaměřenou na výtvarné umění – malířství, sochařství, architekturu a dějiny umění. Poskytuje knihovnicko-informační služby jednak pracovníkům NG pro jejich odbornou a vědeckou práci, jednak veřejnosti, které zpřístupňuje své fondy k prezenčnímu studiu. K dalším poskytovaným službám patří služby rešeršní a  meziknihovní výpůjční služba z českých i zahraničních knižních fondů.

Fond knihovny tvoří odborné publikace zaměřené na výtvarné umění, výstavní katalogy českých a zahraničních výtvarníků a sbírek, z nichž významným celkem jsou výstavní a sbírkové katalogy Národní galerie od roku 1821. Specifickou část fondu tvoří katalogy aukční. Zajímavou součástí fondu je sbírka odborných publikací  zaměřených na orientální umění. V současné době má knihovna ve svém fondu přes 115 000 knihovních jednotek. Fond odborných periodik je také obsáhlý (974 titulů) a zahrnuje v sobě periodika české i zahraniční provenience od roku 1839.

Součástí fondu jsou také příruční knihovny jednotlivých sbírek a odborných oddělení NGP, které knihovna spravuje.

Knihovna zpřístupňuje čtenářům také elektronické informační zdroje, mj. databáze Ebsco – Art Source a JSTOR (plné texty odborných článků ze zahraničních periodik). Součástí katalogu knihovny je digitální knihovna, ve které jsou čtenářům zpřístupněna zdigitalizovaná díla z fondu knihovny – periodikum Dílo, Hollar, výstavní a sbírkové katalogy Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách a další vybrané tituly.

Knihovna NGP půjčuje knihy a další dokumenty ze svých fondů pouze k PREZENČNÍMU STUDIU – DO STUDOVNY. Mimo prostory knihovny NG si mohou půjčit dokumenty pouze zaměstnanci NG. 


KATALOG KNIHOVNY

Oborová informační brána Umění a architektura (ART)

Pomocí brány je možno z jednoho místa prohledávat katalogy uměleckohistorických knihoven a vyhledávat informace z oblasti výtvarného umění.
https://artlib.eu/

 

Knihovní řád knihovny Národní galerie v Praze ke stažení ZDE.
Historie knihovny ZDE.

Odborná činnost

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…