Knihovna NGP

Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1

Tel.: 233 090 533
e-mail: knihovna@ngprague.cz
Hodiny pro veřejnost: úterý, středa, čtvrtek 9.30–17 hodin, pátek 9.30–16 hodin.

Knihovna Národní galerie Praha je specializovanou knihovnou zaměřenou na výtvarné umění – malířství, sochařství, architekturu a dějiny umění. Poskytuje knihovnicko-informační služby jednak pracovníkům NGP pro jejich odbornou a vědeckou práci, jednak veřejnosti, které zpřístupňuje své fondy k prezenčnímu studiu. K dalším poskytovaným službám patří služby rešeršní a  meziknihovní výpůjční služba z českých i zahraničních knižních fondů.

Fond knihovny tvoří odborné publikace zaměřené na výtvarné umění, výstavní katalogy českých a zahraničních výtvarníků a sbírek, z nichž významným celkem jsou výstavní a sbírkové katalogy Národní galerie od roku 1821. Specifickou část fondu tvoří katalogy aukční. Zajímavou součástí fondu je sbírka odborných publikací  zaměřených na orientální umění. V současné době má knihovna ve svém fondu přes 115 000 knihovních jednotek. Fond odborných periodik je také obsáhlý (974 titulů) a zahrnuje v sobě periodika české i zahraniční provenience od roku 1839.

Součástí fondu jsou také příruční knihovny jednotlivých sbírek a odborných oddělení NGP, které knihovna spravuje.

Knihovna zpřístupňuje čtenářům také elektronické informační zdroje, mj. databáze Ebsco – Art Source a JSTOR (plné texty odborných článků ze zahraničních periodik). Součástí katalogu knihovny je digitální knihovna, ve které jsou čtenářům zpřístupněna zdigitalizovaná díla z fondu knihovny – periodikum Dílo, HollarŽivot, výstavní a sbírkové katalogy Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách a další vybrané tituly.

Knihovna NGP půjčuje knihy a další dokumenty ze svých fondů pouze k PREZENČNÍMU STUDIU – DO STUDOVNY. Mimo prostory knihovny NGP si mohou půjčit dokumenty pouze zaměstnanci NGP. 

Aukční katalogy (signatura AA) z fondu knihovny NGP je nutno objednat den předem na adrese knihovna@ngprague.cz.

VYHLEDÁVÁNÍ V KATALOGU KNIHOVNY

Oborová informační brána Umění a architektura (ART)

Pomocí brány je možno z jednoho místa prohledávat katalogy uměleckohistorických knihoven a vyhledávat informace z oblasti výtvarného umění.
https://artlib.eu/

Knihovní řád knihovny Národní galerie Praha ke stažení ZDE.
Historie knihovny ZDE.

Fotografie

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop