Johann Friedrich Vogel (rytec), Karl Theodor von Piloty (inventor), Seni před mrtvolou Valdštejnovou– Prémie Krasoumné jednoty na rok 1879Johann Friedrich Vogel (rytec), Karl Theodor von Piloty (inventor), Seni před mrtvolou Valdštejnovou– Prémie Krasoumné jednoty na rok 1879

The Work of Art in the Age of Graphic Reproduction – The Premium Prints Phenomenon