Bulletin NGP

Bulletin Národní galerie v Praze patří v evropském kontextu mezi muzejní periodika, jejichž vydávání je standardní součástí portfolia služeb poskytovaných odborné i laické veřejnosti moderními sbírkovými institucemi financovanými z veřejných rozpočtů. Bulletin NG je odborným periodikem zaměřeným na zveřejňování výsledků výzkumu, který zahrnuje všechny kategorie sbírkových a archivních fondů Národní galerie v Praze. Tyto výsledky jsou předkládány v širokých oborových i interdisciplinárních souvislostech a jsou primárně zveřejňovány v jednom ze světových jazyků (převážně v angličtině) a v plné verzi též v češtině.

Vedle rozsáhlejších syntetických či monografických studií a stručných zpráv o nových poznatcích k jednotlivým výtvarným dílům uveřejňuje rovněž závěry restaurátorských prací a technologických analýz, významné archivní materiály k dějinám umění, sběratelství, mecenátu a dalším příbuzným tématům a odborné recenze důležitých recentních oborových jak českých, tak i zahraničních publikací. Bulletin NG vychází od roku 1991 jako ročenka. Do roku 2013 vycházel převážně ve formě dvojčísla a od roku 2014 je již publikován jako jedno číslo ročně.

Bulletin NG je recenzovaným odborným časopisem a všechny jeho články jsou indexovány bibliografií BHA.

Vydává Národní galerie v Praze.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop