Podmínky členského programu Klubu přátel NGP

Členství je možné objednat on-line a uhradit bankovním převodem, nebo osobně na jakékoliv pokladně NGP. Při zakoupení členství Senior je nutné na pokladně NGP předložit průkaz totožnosti nebo jiným způsobem doložit věk budoucího člena. 

Členská karta je nepřenosná. Musí být předložena spolu s platnou vstupenkou před každým vstupem do NGP.

NGP si vyhrazuje právo k 1. 12. každého kalendářního roku upravit, nahradit či zrušit obsah benefitů jednotlivých členských programů, a to i bez předchozího upozornění.

V souladu s článkem 13 směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) tímto informujeme o zpracování zde uvedených osobních údajů, a to jména, příjmení, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy (dále jen jako „osobní údaje“) organizací Národní galerie v Praze, se sídlem Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15, Praha 1, a to za účelem administrace členství v Klubu přátel a zasílání newsletterů a pozvánek na vernisáže. Osobní údaje budou zpracovány po dobu členství v Klubu přátel a následně po dobu 5 let od ukončení tohoto členství. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.
Dárce členství prohlašuje, že je oprávněn nakládat s osobními údaji člena pro účely zajištění jeho účasti v Klubu přátel NGP a zavazuje se poučit člena o jeho právech ve vztahu ke zpracování jeho osobních údajů alespoň v rozsahu zde uvedeném.