Přihláška

Druh členství


Člen


Dárce členství (nevyplňujte v případě shody s údaji člena)


Způsob převzetí


Platba


V případě platby bankovním převodem bude Vaše členská karta vystavena do 14 dnů od data přijetí přihlášky a uhrazení členského poplatku. Členská karta je nepřenosná a platí 12 měsíců od data vystavení.

V souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých zde uvedených osobních údajů, a to jména, příjmení a e-mailové adresy (dále jen „osobní údaje“), organizací Národní galerie v Praze, p, o. se sídlem Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15, Praha 1. Administrací kontaktních informací a zasílání newsletterů a pozvánek na vernisáže. Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o svých právech, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právem tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat zasláním e-mailu na emailovou adresu klubpratel@ngprague.cz.

Dárce členství prohlašuje, že je oprávněn nakládat s osobními údaji člena pro účely zajištění jeho účasti v Klubu přátel NG a poučí člena o jeho právech ve vztahu ke zpracování jeho osobních údajů alespoň v rozsahu zde uvedeném.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop