Přihláška
(nevyplňujte v případě shody s údaji člena)
 
V případě platby bankovním převodem bude Vaše členská karta vystavena do 14 dnů od data přijetí přihlášky a uhrazení členského poplatku. Členská karta je nepřenosná a platí 12 měsíců od data vystavení.


V souladu se zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) tímto souhlasím se zpracováním svých zde uvedených osobních údajů, a to jména, příjmení a e-mailové adresy (dále jen „osobní údaje“), organizací Národní galerie v Praze, p, o. se sídlem Palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15, Praha 1. Administrací kontaktních informací a zasílání newsletterů a pozvánek na vernisáže. Souhlas se zpracováním uděluji dobrovolně a byl/a jsem poučen/a v souladu se zákonem o svých právech, zejména s právem přístupu k osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, právem tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat zasláním e-mailu na emailovou adresu klubpratel@ngprague.cz.
Dárce členství prohlašuje, že je oprávněn nakládat s osobními údaji člena pro účely zajištění jeho účasti v Klubu přátel NG a poučí člena o jeho právech ve vztahu ke zpracování jeho osobních údajů alespoň v rozsahu zde uvedeném.

Program následujících 7 dní

Neděle
Sobota
žádné programy

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…