Newsletter

Prosíme o potvrzení podmínek

Celé podmínky zde.

Zvolte okruhy, které Vás zajímají

Uděluji Národní galerii v Praze, se sídlem Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1, IČ: 00023281 (dále jen jako „NGP“), svůj svobodný a vážný souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, tj. mého jména, příjmení a emailové adresy, jako osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dále ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje bude NGP, jakožto správce (a případně jí pověřené třetí osoby jakožto zpracovatelé), zpracovávat automatizovaně v elektronické formě či manuálně v písemné formě po dobu deseti let, a to za účelem zasílání informací a pozvánek spojených s činností Národní galerie v Praze. Pro udělení svého souhlasu jsem od NGP obdržel veškeré relevantní informace, které jsou uvedeny v Zásadách pro zpracování a ochranu osobních údajů, a jsem si dále vědom toho, že tento svůj souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoli odvolat žádostí doručenou na e-mail tisk@ngprague.cz.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop