Oddělení vzdělávání

Oddělení vzdělávání nabízí návštěvníkům galerie širokou škálu programů od komentovaných prohlídek, přednášek, debat, ale i výtvarných a jiných dílen, seminářů a kurzů. Ve své činnosti zohledňuje potřeby různých skupin návštěvníků a nabízí galerii jako prostor pro setkávání, vzdělávání a trávení volného času pro děti i dospělé. Důležitou cílovou skupinou, pro niž je připravována speciální nabídka, jsou školní skupiny a pedagogové. V dlouhodobě budovaném týmu stálých i externích spolupracovníků působí absolventi či studenti vysokoškolských oborů dějin umění, estetiky či výtvarného umění i specialisté na dramatickou výchovu, mladí pedagogové a vizuální umělci.

Edukační aktivity se v Národní galerii začaly realizovat již v šedesátých letech 20. století vždy v návaznosti na konkrétní sbírkové celky a expozice. Vývoj  vzdělávacích programů během několika desetiletí dospěl od přednášek a komentářů k aktivizaci návštěvníků metodicky propracovanými, interaktivními a zážitkovými programy, které pracují s různými interpretacemi uměleckého díla, kombinují diskusi a tvůrčí aktivity. Tento diskurs představuje galerii jako místo otevřené pro zážitek, duchovní obohacení, vzdělávání, vlastní tvorbu a vzájemné respektující sdílení umění. 

Klášter sv. Anežky České

+420 221 879 225
ak.educ@ngprague.cz

Palác Kinských

+420 224 301 003 
vzdelavani@ngprague.cz

Šternberský palác

+420 773 754 881
sp.educ@ngprague.cz

 Veletržní palác

+420 224 301 003
vzdelavani@ngprague.cz

Schwarzenberský palác

+420 233 081 720
ssueduc@ngprague.cz

Salmovský palác

+420 224 301 003 
vzdelavani@ngprague.cz

 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop