Kurzy dějin umění

Kurzy a přednáškové cykly

Národní galerie připravila i pro školní rok 2017/2018 tradiční cykly přednášek a komentovaných prohlídek pro zájemce o výtvarné umění z řad studentů, dospělých a seniorů, kterým nabízí unikátní možnost zažít vývoj umění prostřednictvím originálů uměleckých děl nebo kvalitních obrazových prezentací s výkladem odborníků a odbornic Národní galerie v  Praze a přizvaných specialistů. 

Základy dějin umění /obsazeno/

Kurz, jenž zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů nabízí základní orientaci v evropských a českých dějinách umění. Je vhodný i pro studenty připravující se na zkoušky v oboru. Kromě informací o proměnách uměleckých děl poskytne svým absolventům i další kompetence, jako například schopnost analyzovat výtvarná díla, číst a interpretovat texty o umění či kresebně zaznamenat architektonické prvky a schémata. Součástí kurzu jsou také návštěvy expozic Národní galerie.

První lekce proběhne 23. září 2017. Informace na: vzdelavani@ngprague.cz.
Více ZDE.

Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze /obsazeno/

Kurz je určený zájemcům o umění z řad studentů, dospělých a seniorů. Kurz je vhodný i pro uchazeče, kteří se studiem dějin umění teprve začínají. Pojďte se s námi podívat na zrod moderny. Odhalte, jak se ze starých mistrů rodí umění nové, jehož hodnoty nás ovlivňují dodnes. Nechte se okouzlit romantismem, impresionismem a dalšími uměleckými směry 19. století. Objevte, jakými proměnami procházelo umění za posledních více než sto let. Odhalte pozadí vzniku největších fenoménů umění 20. století: radikalitu a inovativnost kubismu a abstraktní tvorby, snový svět surrealismu, rozkvět i úpadek modernismu a jeho pozdější kritiku a zpochybnění v éře postmodernismu, či revolučnost akčního umění. Poznejte, jak se s odkazy těchto silných tendencí vyrovnávají umělci současnosti.

První lekce proběhne 14. září 2017. Informace na: vzdelavani@ngprague.cz.
Více ZDE.

Neděle s uměním

Cyklus přednášek a komentovaných prohlídek, které vždy v neděli ve třech přednáškových blocích seznamují zájemce se základy ikonografie, interpretací uměleckých děl, s architektonickým tvaroslovím a se slavnými ženami, které určovaly podobu umění v minulosti i současnosti.  

Kurz probíhá dvakrát až třikrát v měsíci ve dvou termínech:

neděle od 10.30 do 13.50 více ZDE       /obsazeno/
neděle od 14.30 do 17.50 více ZDE

První lekce proběhne 10. září 2017Informace na: kurznedele@ngprague.cz.

Od gotiky po secesi

Cyklus přednášek, které probíhají ve všech stálých expozicích Národní galerie  v Klášteře sv. Anežky České, v Schwarzenberském, Salmovském, Šternberském, Veletržním paláci a paláci Kinských. Přednášky, které jsou určeny nejen studentům a pedagogům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti, umožní účastníkům získat rozsáhlý přehled o sbírkách umění Národní galerie v Praze. Přednášky jsou určeny nejen studentům a pedagogům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. 

úterý od 14.00 do 15.30 více ZDE
úterý od 16.30 do 18.00 více ZDE

První přednáška proběhne 19. září 2017. Informace na: sp.educ@ngprague.cz.

Zaostřeno na umění

Zajímá vás výtvarné umění? Hledáte cestu, jak lépe porozumět umění, ať už bylo vytvořeno před staletími nebo zrovna opustilo umělcův ateliér? Chcete se pravidelně setkávat s kurátory Národní galerie v Praze i s externími odborníky nad vybranými tématy českého a světového umění při přednáškách a komentovaných prohlídkách? Svůj zájem o umění můžete sdílet s dalšími účastníky kurzu. Národní galerie v Praze připravila přednáškový cyklus zaměřený na umění, který je určený zkušenějším zájemcům se základními znalostmi v oboru z řad studentů, dospělých a seniorů. V tomto školním roce se budeme věnovat těmto tématům souvisejícím s aktuálními výstavami Národní galerie v Praze: Mytologické mesaliance Maxe Pirnera, Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský a jeho dvory v Praze a Innsbrucku, Marie Lassnig, Katharina Grosse, ale i vybraným členům skupiny Sursum, sociálně angažovanému umění i dopravním stavbám v metropoli.

Kurz probíhá jednou týdně ve třech termínech:

úterý od 15.30 do 17.00 více ZDE    /obsazeno/
úterý od 17.30 do 19.00 více ZDE
středa od 16.00 do 17.30 více ZDE

První lekce proběhnou 12. a 13. září 2017. Informace navzdelavani@ngprague.cz.

Mistři evropské malby

XIV. díl cyklu přednášek s projekcí ve Šternberském a  Schwarzenberském paláci

Národní galerie v Praze uvádí ve školním roce 2017-2018 již XIV. díl cyklu přednášek s projekcí pro veřejnost a pokračuje v představování nejvýznamnějších mistrů evropského umění. Přednášky, které jsou určené zájemcům všech věkových kategorií, se konají jednou či dvakrát v měsíci v sobotu od 11.00 ve Šternberském nebo Schwarzenberském paláci.

Cyklus začíná 14. října 2017. Informace na: jitka.handlova@ngprague.cz.
Více ZDE.

Portrét a figura podle mistrů /7

Tradiční malířský výtvarný kurz s aktualizovaným programem nejen pro zkušené. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na individuální řešení výtvarných problémů, na autorskou tvorbu a její inspiraci pro figurální tvorbu: lidské tělo a akt s živými modely. Kurz je výjimečný možností volné inspirace i kopírováním podle originálů uměleckých děl z 2. pol. 19. a z 20. století přímo ve stálé expozici Národní galerie v Praze – Veletržním paláci. Kurz se realizuje v malé skupině max. 11 osob s individuálním přístupem lektorů. Je vhodný pro všechny zájemce o volnou tvorbu a pro uchazeče o studium na uměleckých školách. Jednotlivé lekce jsou tematické a v průběhu kurzu vyzkoušíme různé technologické i stylové přístupy s inspirací uměním minulosti i současnosti. Výběr materiálů a výtvarných technik může být individuálně přizpůsoben potřebám účastníků. V rámci kurzu navštívíme také ateliér některého ze současných aktivních malířů (termín dle domluvy mimo program).

První lekce proběhne 8. října 2017. Rezervace navzdelavani@ngprague.cz.
Více ZDE.

Pro dospělé a mládež

Program následujících 7 dní