Kurzy dějin umění

Kurzy a přednáškové cykly

Kurzy dějin umění na školní rok 2019/2020 se připravují a jejich program bude zveřejněn začátkem srpna i s termíny zápisu do jednotlivých kurz. Děkujeme za pochopení.

Základy dějin umění

Národní galerie Praha připravila kurz dějin umění, jenž zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů nabízí základní orientaci v evropských a českých dějinách umění. Kurz je vhodný i pro studenty připravující se na zkoušky v oboru. Kromě informací o proměnách uměleckých děl poskytne svým absolventům i další kompetence, jako například schopnost analyzovat výtvarná díla, číst a interpretovat texty o umění či kresebně zaznamenat architektonické prvky a schémata.

První lekce: 22. září 2018. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Maximální počet účastníků je 25 osob. Zápis byl ukončen. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.
Program ke stažení zde.

Neděle s uměním

Cyklus přednášek a komentovaných prohlídek, které vždy v neděli ve třech přednáškových blocích seznamují se základy ikonografie, interpretace uměleckých děl, ikonografií často zobrazovaných rostlin a zvířat a slavnými malířskými rodinami. Kurz bude probíhat v objektech Národní galerie, které budou v průběhu upřesňovány (Schwarzenberský, Šternberský, Veletržní palác). Součástí kurzu jsou také návštěvy expozic Národní galerie.
- kurz dopolední: neděle 10.30–13.50 dvakrát až třikrát v měsíci, program ke stažení zde
- kurz odpolední: neděle 14.30–17.50 dvakrát až třikrát v měsíci, program ke stažení zde

Kurz začíná 23. září 2018. Rezervace na kurznedele@ngprague.cz. Maximální počet účastníků je 25 osob. Zápis byl ukončen. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.

Zaostřeno na umění

Zajímá vás výtvarné umění? Hledáte cestu, jak lépe porozumět umění, ať už bylo vytvořeno před staletími nebo zrovna opustilo umělcův ateliér? Chcete se pravidelně setkávat s kurátory Národní galerie Praha i s externími odborníky nad vybranými tématy českého a světového umění při přednáškách a komentovaných prohlídkách? Svůj zájem o umění můžete sdílet s dalšími účastníky kurzu. Národní galerie Praha připravila přednáškový cyklus zaměřený na umění, který je určený zkušenějším zájemcům se základními znalostmi v oboru z řad studentů, dospělých a seniorů. V tomto školním roce se budeme věnovat těmto tématům souvisejícími s aktuálními výstavami Národní galerie Praha: umělecké cestě Františka Kupky, Karlu Čapkovi jako sběrateli umění, Bretani jako místu inspirace a umění první republiky v letech 1918 - 1938 očima tehdejšího uměnímilovného diváka, prostřednictvím stěžejních galerií, uměleckých spolků a institucí. Účastníci obdrží ke každé přednášce přehledné studijní materiály.

Kurz probíhá jednou týdně v úterý od 15.30 nebo od 17.30.
První lekce 18. září 2018. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Zápis byl ukončen. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.
Kurz 15.30 – program ke stažení zde OBSAZENO
Kurz 17.30 – program ke stažení zde OBSAZENO

Přípravný kurz k talentovým zkouškám na SŠ s výtvarným zaměřením 
(pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ) 

Během kurzu studenti projdou celkovou přípravou k talentové zkoušce včetně individuálního zaměření na obor nebo školu, kterou si vybrali. Sbírky Národní galerie Praha nám umožní inspirovat se originály uměleckých děl. Součástí kurzu je i intenzivní víkend, kde vás historik umění provede základy dějin umění a získáte tak přehled k příjímacímu testu, zároveň vám lektoři pomohou s kompletací a paspartováním domácích prací k talentové zkoušce. Na naše kurzy si nemusíte nic nosit, materiál bude zajištěn.

Vždy v pátek 15.00–17.30 a jedno intenzivní víkendové setkání 25.–26. 5. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Zápis byl ukončen. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.

Program ke stažení ZDE.

Od gotiky po modernu
Cyklus přednášek ve stálých expozicích

Národní galerie Praha vás zve ve školním roce 2018/2019 na cyklus přednášek Od gotiky po modernu, které jsou určeny nejen studentům a pedagogům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. Přednášky umožní zájemcům získat široký přehled o sbírkách umění Národní galerie Praha. Cyklus, který začíná 17. října 2018, probíhá ve všech sbírkových expozicích Národní galerie: v Klášteře sv. Anežky České, ve Schwarzenberském, Šternberském a Veletržním paláci. 

Zápis byl ukončen. Rezervace na sp.educ@ngprague.cz 
Program ke stažení zde  

Mistři evropské malby
XV. díl cyklu přednášek s projekcí
ve Šternberském a Schwarzenberském paláci

Národní galerie Praha uvádí ve školním roce 2018–2019 již XV. díl cyklu přednášek s projekcí pro veřejnost a pokračuje
v představování nejvýznamnějších mistrů evropského umění. Přednášky, které jsou určené zájemcům všech věkových
kategorií, se konají jednou či dvakrát v měsíci v sobotu od 11.00 ve Šternberském či Schwarzenberském paláci
(není-li určeno jinak).

Cyklus začíná 20. října. Rezervace na sp.educ@ngprague.cz 
Program ke stažení zde  

Portrét a figura podle mistrů /8

Tradiční malířský výtvarný kurz zaměřený na individuální řešení výtvarných problémů a na autorskou figurální tvorbu: lidské
tělo a akt s živými modely. Kurz je výjimečný možností volné inspirace i kopírováním podle originálů uměleckých děl z 2. pol.
19. a z 20. století přímo ve stálé expozici Národní galerie Praha – Veletržním paláci. Kurz se realizuje v malé skupině max. 11
osob s individuálním přístupem lektorů. Jednotlivé lekce jsou tematické a v průběhu kurzu vyzkoušíme různé technologické
i stylové přístupy, jejichž výběr může být individuálně přizpůsoben vašim potřebám. V rámci kurzu navštívíme také ateliér
některého z aktivních malířů (termín dle domluvy mimo program).

Kurz začíná 14. října. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Zápis byl ukončen.
Program ke stažení zde

 

Děkujeme Mattoni za zajištění pitného režimu pro účastníky Kurzů dějin umění. 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop