Kurzy dějin umění

Kurzy a přednáškové cykly

Nová programová nabídka kurzů dějin umění pro školní rok 2018/19 se připravuje a bude zveřejněna na konci července 2018 zde. 

Základy dějin umění

Kurz, jenž zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů nabízí základní orientaci v evropských a českých dějinách umění. Je vhodný i pro studenty připravující se na zkoušky v oboru. Kromě informací o proměnách uměleckých děl poskytne svým absolventům i další kompetence, jako například schopnost analyzovat výtvarná díla, číst a interpretovat texty o umění či kresebně zaznamenat architektonické prvky a schémata. Součástí kurzu jsou také návštěvy expozic Národní galerie.

Umění 19. a 20. století ve sbírkových expozicích Národní galerie v Praze /obsazeno/

Kurz je určený zájemcům o umění z řad studentů, dospělých a seniorů. Kurz je vhodný i pro uchazeče, kteří se studiem dějin umění teprve začínají. Pojďte se s námi podívat na zrod moderny. Odhalte, jak se ze starých mistrů rodí umění nové, jehož hodnoty nás ovlivňují dodnes. Nechte se okouzlit romantismem, impresionismem a dalšími uměleckými směry 19. století. Objevte, jakými proměnami procházelo umění za posledních více než sto let. Odhalte pozadí vzniku největších fenoménů umění 20. století: radikalitu a inovativnost kubismu a abstraktní tvorby, snový svět surrealismu, rozkvět i úpadek modernismu a jeho pozdější kritiku a zpochybnění v éře postmodernismu, či revolučnost akčního umění. Poznejte, jak se s odkazy těchto silných tendencí vyrovnávají umělci současnosti.

Neděle s uměním

Cyklus přednášek a komentovaných prohlídek, které vždy v neděli ve třech přednáškových blocích seznamují zájemce se základy ikonografie, interpretací uměleckých děl, s architektonickým tvaroslovím a se slavnými ženami, které určovaly podobu umění v minulosti i současnosti.  

Od gotiky po secesi

Cyklus přednášek, které probíhají ve všech stálých expozicích Národní galerie  v Klášteře sv. Anežky České, v Schwarzenberském, Salmovském, Šternberském, Veletržním paláci a paláci Kinských. Přednášky, které jsou určeny nejen studentům a pedagogům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti, umožní účastníkům získat rozsáhlý přehled o sbírkách umění Národní galerie v Praze. Přednášky jsou určeny nejen studentům a pedagogům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. 

Zaostřeno na umění

Zajímá vás výtvarné umění? Hledáte cestu, jak lépe porozumět umění, ať už bylo vytvořeno před staletími nebo zrovna opustilo umělcův ateliér? Chcete se pravidelně setkávat s kurátory Národní galerie v Praze i s externími odborníky nad vybranými tématy českého a světového umění při přednáškách a komentovaných prohlídkách? Svůj zájem o umění můžete sdílet s dalšími účastníky kurzu. Národní galerie v Praze připravila přednáškový cyklus zaměřený na umění, který je určený zkušenějším zájemcům se základními znalostmi v oboru z řad studentů, dospělých a seniorů. V tomto školním roce se budeme věnovat těmto tématům souvisejícím s aktuálními výstavami Národní galerie v Praze: Mytologické mesaliance Maxe Pirnera, Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský a jeho dvory v Praze a Innsbrucku, Marie Lassnig, Katharina Grosse, ale i vybraným členům skupiny Sursum, sociálně angažovanému umění i dopravním stavbám v metropoli.

Mistři evropské malby

XIV. díl cyklu přednášek s projekcí ve Šternberském a  Schwarzenberském paláci

Národní galerie v Praze uvádí ve školním roce 2017-2018 již XIV. díl cyklu přednášek s projekcí pro veřejnost a pokračuje v představování nejvýznamnějších mistrů evropského umění. Přednášky, které jsou určené zájemcům všech věkových kategorií, se konají jednou či dvakrát v měsíci v sobotu od 11.00 ve Šternberském nebo Schwarzenberském paláci.

Portrét a figura podle mistrů /7

Tradiční malířský výtvarný kurz s aktualizovaným programem nejen pro zkušené. Jednotlivé lekce jsou zaměřeny na individuální řešení výtvarných problémů, na autorskou tvorbu a její inspiraci pro figurální tvorbu: lidské tělo a akt s živými modely. Kurz je výjimečný možností volné inspirace i kopírováním podle originálů uměleckých děl z 2. pol. 19. a z 20. století přímo ve stálé expozici Národní galerie v Praze – Veletržním paláci. Kurz se realizuje v malé skupině max. 11 osob s individuálním přístupem lektorů. Je vhodný pro všechny zájemce o volnou tvorbu a pro uchazeče o studium na uměleckých školách. Jednotlivé lekce jsou tematické a v průběhu kurzu vyzkoušíme různé technologické i stylové přístupy s inspirací uměním minulosti i současnosti. Výběr materiálů a výtvarných technik může být individuálně přizpůsoben potřebám účastníků. V rámci kurzu navštívíme také ateliér některého ze současných aktivních malířů (termín dle domluvy mimo program).

Pro dospělé a mládež

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…