Kurzy dějin umění

Kurzy a přednáškové cykly na školní rok 2019/2020

Základy dějin umění

Národní galerie Praha připravila kurz dějin umění, jenž zájemcům všech věkových kategorií z řad studentů, dospělých a seniorů nabízí základní orientaci v evropských a českých dějinách umění. Kurz je vhodný i pro studenty připravující se na zkoušky v oboru. Kromě informací o proměnách uměleckých děl poskytne svým absolventům i další kompetence, jako například schopnost analyzovat výtvarná díla, číst a interpretovat texty o umění či kresebně zaznamenat architektonické prvky a schémata. Součástí kurzu jsou také návštěvy expozic NGP. V sobotu, kdy je součástí programu návštěva expozice, kurz začíná již v 10.00 nebo v 10.30. Každá lekce obsahuje čtyři přednášky, střídají se lekce poznávání uměleckých děl, architektonického tvarosloví, teorie a historiografie dějin umění s kapitolami z dějin umění. Přednášet budou historikové a historikové umění s lektorskou praxí v Národní galerii Praha (Oldřich Bystřický, Filip Facincani, Kristýna Hochmuth, Markéta Ježková, Kornélia Kolářová Takácsová, Hana Rosenkrancová, Jitka Šosová, Monika Švec Sybolová, Barbora Uchytilová, Michaela Vrchotová a další).

První lekce se koná 12. října 2019. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Maximální počet účastníků je 25 osob. Zápis do kurzu probíhá od 2. září 2019. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.

Neděle s uměním

Národní galerie Praha připravila cyklus přednášek, které vždy v neděli ve třech přednáškových blocích seznamují s možnostmi interpretace uměleckých děl či s ikonografií Starého zákona. Posluchači se rovněž seznámí s kontexty setkávání s uměleckými díly v průběhu dějin a s panovnickou reprezentací prostřednictvím umění. Kurz bude probíhat v objektech Národní galerie Praha, které budou v průběhu upřesňovány (Veletržní palác, případně Schwarzenberský palác) vždy v neděli od 10.30 do 13.50 dvakrát v měsíci. Přednáší historičky a historikové umění z Národní galerie Praha, Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem s přednáškovou praxí.

Kurz začíná 6. října 2019. Rezervace na kurznedele@ngprague.cz. Maximální počet účastníků je 25 osob. Zápis do kurzu probíhá od 26. srpna 2019, pro stávající návštěvníky kurzu od 19. srpna 2019. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.

Zaostřeno na umění
Kurz dějin umění pro pokročilé

Zajímá vás výtvarné umění? Hledáte cestu, jak lépe porozumět umění, ať už bylo vytvořeno před staletími nebo zrovna opustilo umělcův ateliér? Chcete se pravidelně setkávat s kurátory Národní galerie Praha i s externími odborníky nad vybranými tématy českého a světového umění při přednáškách a komentovaných prohlídkách? Svůj zájem o umění můžete sdílet s dalšími účastníky kurzu. Národní galerie Praha připravila přednáškový cyklus zaměřený na umění, který je určený zkušenějším zájemcům se základními znalostmi v oboru z řad studentů, dospělých a seniorů. V tomto školním roce se budeme věnovat těmto tématům souvisejícími s aktuálními výstavami Národní galerie Praha: impresionismu, nové expozici umění 19. století, Albertu Giacomettimu a umění 2. poloviny 20. století, době Václava Hollara i Mikuláše Medka. Účastníci obdrží ke každé přednášce přehledné studijní materiály. Zájemci z řad pedagogů mohou získat certifikát o absolvování kurzu po úspěšném zvládnutí testu a 80% účasti na kurzu.

Kurz probíhá jednou týdně v úterý od 15.30 nebo od 17.30.
První lekce 17. září 2019. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Zápis do kurzu probíhá od 29. srpna 2019. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.

Přípravný kurz k talentovým zkouškám na SŠ s výtvarným zaměřením 
(pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ) 

Kurz poskytne studentům všeobecně zaměřenou přípravu k talentové zkoušce na školu nebo obor, který si vybrali. Zázemí sbírek Národní galerie Praha zajistí inspirativní kontakt s originály uměleckých děl. Součástí kurzu bude intenzivní závěrečný víkend, během kterého historička umění studenty provede základy dějin umění pro získání přehledu k přijímacímu testu, zároveň lektoři studentům pomohou s kompletací a paspartováním domácích prací k talentové zkoušce. Na kurz si nemusí studenti nic nosit, materiál bude zajištěn.

Vždy v pátek 15.00–17.30 a jedno intenzivní víkendové setkání 14.–15. 12. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Zápis do kurzu probíhá od 2. září 2019. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.

Kráčející figura napříč časem od úsvitu dějin I.
(malířský kurz)

Představujeme vám malířský kurz, ve kterém hraje hlavní roli figura kráčející dějinami. Kurz je založen na inspiraci rozmanitými výtvarnými styly a formami z jednotlivých historických období, ve kterých se ztvárňovala figura. Kurz se skládá ze 12 lekcí a pod dohledem dvou zkušených lektorů zažijete pocity umělců od úsvitu dějin až do období renesance. Můžeme nahlédnout na dokonalost antických soch prostřednictvím vlastního pokusu o jejich ztvárnění. Nebo naopak vytvořit surrealistický průvod postav ze všech výtvarných období, kde si podává ruku renesanční víla s antickým bohem. Minimálně v polovině lekcí budeme studovat živý model a budeme doplňovat odbornými přednáškami, které jsou speciálně navržené pro tento kurz. Kurz je zakončen závěrečnými konzultacemi a prezentací a probíhá od 13. října 2019 do 15. března 2020. Maximální počet účastníků je 12 osob. Změna programu vyhrazena. V případě malého počtu účastníků si vyhrazujeme právo akci zrušit. 

Kurz probíhá každou neděli 10.15–17.15. Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz / 224 301 003. Zápis do kurzu probíhá od 4. září 2019. Uchazeči jsou přijímáni v pořadí dle zaslaných přihlášek.

 

Děkujeme Mattoni za zajištění pitného režimu pro účastníky Kurzů dějin umění. 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop