Kontakty

Sídlo a korespondenční adresa
Národní galerie Praha
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 211
E-mail: palackinskych@ngprague.cz
IČ: 00023281
ID datové schránky: wx3j85b

Infocentrum NGP 

Národní galerie Praha, Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Denně mimo pondělí 1018 hod.
Tel.: (+420) 224 301 122
E-mail: info@ngprague.cz

Podatelna
Národní galerie Praha, palác Kinských
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Úřední hodiny: po–čt 8–16.15 hod., pá 8–15 hod.

Tisková mluvčí
Mgr. Tereza Ježková, Ph.D.
NGP – palác Kinských
Tel.: (+420) 728 301 377
E-mail: tereza.jezkova@ngprague.cz

Vedení Národní galerie Praha

Generální ředitelka
Ing. Alena Anne-Marie Nedoma

Kabinet generálního ředitele
Mgr. Eva Giese, kancléřka

Sekce evidence, administrace a ochrany sbírkového fondu
Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka sekce

Sekce prezentace, marketingu a komunikace
PhDr. Veronika Wolf, ředitelka sekce

Sekce vědy, výzkumu a vědeckých informací
PhDr. Martin Musílek, Ph.D., ředitel sekce

Sekce ekonomicko-provozní
Ing. Lenka Zumrová, MBA, ředitelka sekce 

Sbírky

Sbírka starého umění
ředitel sbírky: Dr. phil. Marius Winzeler
NGP – Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 233 090 537
E-mail: marius.winzeler@ngprague.cz

Sbírka umění 19. století a klasické moderny
pověřena vedením: Mgr. Veronika Hulíková
NGP –
 Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 138, (+420) 224 301 803 (sekretariát)
E-mail: veronika.hulikova@ngprague.cz

Sbírka moderního a současného umění
ředitel sbírky: Mgr. Michal Novotný
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 343
 
E-mail: michal.novotny@ngprague.cz

Sbírka grafiky a kresby
ředitelka sbírky: PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 219
E-mail: alena.volrabova@ngprague.cz

Sbírka umění Asie a Afriky
ředitelka sbírky: Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 221
E-mail: marketa.hanova@ngprague.cz

Další kontakty

Odbor marketing a PR
Mgr. Tereza Ježková, Ph.D., vedoucí
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 728 301 377
E-mail: tereza.jezkova@ngprague.cz

Mezinárodní vztahy a partnerské programy
Mgr. Alice Beranová, vedoucí
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 774 646 755
E-mail: alice.beranova@ngprague.cz

Oddělení vzdělávání
Mgr. et MgA. Oldřich Bystřický, vedoucí
Tel.: (+420) 224 301 201 
E-mail: oldrich.bystricky@ngprague.cz

Ediční oddělení
Mgr. Ivan Hartmann, vedoucí
NGP – Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
E-mail: ivan.hartmann@ngprague.cz

Výstavní odbor
Jana Šmídmajerová, vedoucí
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 
E-mail: jana.smidmajerova@ngprague.cz

Obchodní odbor
PhDr. Marek Novobílský, vedoucí 
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 602 421 222
E-mail: marek.novobilsky@ngprague.cz

Knihovna
PhDr. Martina Horáková, vedoucí
NGP – Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1
Tel.: (+420) 233 090 534
Hodiny pro veřejnost: úterý, středa, čtvrtek 9.30–17 hod., pátek 9.30–16 hod.
E-mail: martina.horakova@ngprague.cz

Restaurátorské oddělení
Adam Pokorný, pověřen vedením
NGP – Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 221 879 251

Chemicko-technologická laboratoř
Ing. Radka Šefců, vedoucí
NGP – Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 773 770 063, 221 879 281
E-mail: radka.sefcu@ngprague.cz

Všeobecná účtárna
Renata Schönová
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 315
E-mail: renata.schonova@ngprague.cz

Zaměstnanecké oddělení
Ing. Alice Ušelová, vedoucí
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 294
E-mail: hr@ngprague.cz

Pronájmy budov NGP
Tereza Štanclová
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 775 859 630
E-mail: tereza.stanclova@ngprague.cz

Aneta Volná
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 282
E-mail: aneta.volna@ngprague.cz

Registr
Zápůjčky děl ze sbírek NGP
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 218
E-mail: registr@ngprague.cz

Valdštejnská jízdárna
Valdštejnská 3, Praha 1
Tel. (lektorské odd.): (+420) 224 301 003
Tel. (pokladna): (+420) 257 073 136

Oddělení vzdělávání

Klášter sv. Anežky České
Schwarzenberský palác
Šternberský palác
Veletržní palác
Palác Kinských
Salmovský palác

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop