Kontakty

Sídlo a korespondenční adresa
Národní galerie Praha
Staroměstské nám. 12
110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 211
E-mail: palackinskych@ngprague.cz
IČ: 00023281
ID datové schránky: wx3j85b

Infocentrum NGP 

Národní galerie Praha, Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Denně mimo pondělí 1018 hod.
Tel.: (+420) 224 301 122
E-mail: info@ngprague.cz

Podatelna
Národní galerie Praha, palác Kinských
Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Úřední hodiny: po–čt 8–16.15 hod., pá 8–15 hod.

Kontakt pro média
Eva Sochorová, tisková mluvčí
Tel.: (+420) 777 488 943
E-mail: eva.sochorova@ngprague.cz 

Vedení Národní galerie Praha

Generální ředitelka
Ing. Alena Anne-Marie Nedoma

Kabinet generálního ředitele
Mgr. Eva Giese, kancléřka

Odbor dokumentace sbírkového fondu
Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka

Odbor ochrany sbírkového fondu
Ing. Dušan Perlík, ředitel

Odbor vnějších vztahů
PhDr. Veronika Wolf, ředitelka

Odbor vědy a výzkumu
PhDr. Martin Musílek, Ph.D., ředitel

Finanční odbor
Ing. Lenka Zumrová, MBA, ředitelka 

Provozní a investiční odbor
Ing. Ivana Štysová, ředitelka

Výstavní odbor
Jana Šmídmajerová, ředitelka

Obchodní odbor
PhDr. Marek Novobílský, ředitel

Sbírky

Sbírka starého umění
ředitel sbírky: Dr. phil. Marius Winzeler
NGP – Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
Tel.: (+420) 233 090 537
E-mail: marius.winzeler@ngprague.cz

Sbírka umění 19. století a klasické moderny
pověřena vedením: Mgr. Veronika Hulíková
NGP –
 Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 138, (+420) 224 301 803 (sekretariát)
E-mail: veronika.hulikova@ngprague.cz

Sbírka moderního a současného umění
ředitel sbírky: Mgr. Michal Novotný
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 343
 
E-mail: michal.novotny@ngprague.cz

Sbírka grafiky a kresby
ředitelka sbírky: PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 219
E-mail: alena.volrabova@ngprague.cz

Sbírka umění Asie a Afriky
ředitelka sbírky: Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 220 397 221
E-mail: marketa.hanova@ngprague.cz

Další kontakty

Výstavní odbor
Jana Šmídmajerová, ředitelka
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7 
E-mail: jana.smidmajerova@ngprague.cz

Obchodní odbor
PhDr. Marek Novobílský, ředitel
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: +420 602 421 222
E-mail: marek.novobilsky@ngprague.cz

Oddělení PR
Mgr. Eva Sochorová, vedoucí a tisková mluvčí
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 777 488 943
E-mail: eva.sochorova@ngprague.cz 

Oddělení marketingu
Mgr. Karolína Pláničková, vedoucí
NGP – palác Kinských, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
Tel.: (+420) 723 518 595
E-mail: karolina.planickova@ngprague.cz

Programové oddělení
Mgr. et MgA. Oldřich Bystřický, vedoucí
Tel.: (+420) 224 301 201 
E-mail: oldrich.bystricky@ngprague.cz

Ediční oddělení
Mgr. Ivan Hartmann, vedoucí
NGP – Šternberský palác, Hradčanské nám. 15, 118 00 Praha 1
E-mail: ivan.hartmann@ngprague.cz

Knihovna
PhDr. Martina Horáková, vedoucí
NGP – Šternberský palác, Hradčanské náměstí 15, Praha 1
Tel.: (+420) 233 090 534
Hodiny pro veřejnost: úterý, středa, čtvrtek 9.30–17 hod., pátek 9.30–16 hod.
E-mail: martina.horakova@ngprague.cz

Restaurátorské oddělení
Adam Pokorný, pověřen vedením
NGP – Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 221 879 251

Chemicko-technologická laboratoř
Ing. Radka Šefců, vedoucí
NGP – Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Praha 1
Tel.: (+420) 773 770 063, 221 879 281
E-mail: radka.sefcu@ngprague.cz

Účtárna
Renata Schönová
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 315
E-mail: renata.schonova@ngprague.cz

Personální oddělení
Ing. Alice Ušelová, vedoucí
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 294
E-mail: hr@ngprague.cz

Pronájmy budov NGP
Tereza Štanclová
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 775 859 630
E-mail: tereza.stanclova@ngprague.cz

Aneta Volná
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 282
E-mail: aneta.volna@ngprague.cz

Registr
Zápůjčky děl ze sbírek NGP
NGP – Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 170 00 Praha 7
Tel.: (+420) 224 301 218
E-mail: registr@ngprague.cz

Oddělení vzdělávání

Klášter sv. Anežky České
Schwarzenberský palác
Šternberský palác
Veletržní palác
Palác Kinských
Salmovský palác

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop