Petr Brandl: Příběh bohéma

Petr Brandl
Zastavení 1. – Vlastní podobizna (zvaná Lobkovická)
Zastavení 2. – Kristus na Hoře Olivetské
Zastavení 3. – Panna Marie s Ježíškem a sv. Josefem zachraňují duše v očistci
Zastavení 4. – Kající se Máří Magdaléna
Zastavení 5. – Zvěstování Panně Marii
Zastavení 6. – Vlastní podobizna v paruce (zvaná Strahovská)
Zastavení 7. – Nejsvětější Trojice s Pannou Marií, sv. Augustinem, sv. Tomášem z Villanovy a sv. Zuzanou
Zastavení 8. – Muž s dýmkou, Dívka s číší vína
Zastavení 9. – Křest Kristův
Zastavení 10. – Smrt poustevníka Vintíře
Zastavení 11. – U felčara, U mastičkářky
Zastavení 12. – Tři ženy a lovec
Zastavení 13. – Simeon s Ježíškem
Zastavení 14. – Vidění sv. Luitgardy
Zastavení 15. – Podobizna Františka Antonína hraběte Šporka
Zastavení 16. – Sv. Bernard s andělem s nástroji umučení Páně
Zastavení 17. – Umučení sv. Bartoloměje
Zastavení 18. – Vlastní podobizna s gestem rukou
Zastavení 19. – Historie Josefa Egyptského

Na výstavě můžete vidět spoustu mých děl, ale můžete mě také slyšet. Hlas mi propůjčil herec Ondřej Bauer a promlouvám k vám slovy autora divadelních her Reného Levinského. Tak si poslechněte můj příběh plný dramatických okamžiků, nudit se nebudete. Váš, Petr Brandl.