Pro učitele

Standardem vzdělávacích programů pro školy se v průběhu minulých let stala přímá návaznost na aktuální státní kurikulární dokumenty jako je zvláště Rámcový vzdělávací program (RVP PV, RVP ZV, RVP GV). Jejich metodika je zaměřena především na současné interpretační přístupy. V programech je rozvíjena kreativita žáků a vizuální myšlení pomocí různorodých dramatických a výtvarných etud, práce s ICT a novými médii.

Pro učitele jsou pravidelně připravovány komentované prohlídky a studijní materiály k výstavám včetně aktivit pro návštěvu se školní skupinou.

Příležitostně pořádají Lektorská oddělní specializované semináře určené zejména učitelům výtvarné výchovy zaměřené na metodiku zprostředkování umění, využití médií a technologií nejen ve výtvarné výchově, spolupráci se současnými umělci apod.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY URČENÉ PEDAGOGŮM - PODZIM 2014

Odborný výklad vám přiblíží výstavu a témata vhodná ke zprostředkování studentům. Mohou tak být inspirací pro návštěvu s vašimi žáky a studenty. Vhodné pro pedagogy všech typů škol.
Vstup zdarma na základě potvrzené rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003 kromě výstavy Benediktini v srdci Evropy: ak.educ@ngprague.cz. 

Ve středu 22. října 2014 od 16.30 ve Veletržním paláci CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO. FINÁLE 2014 a VÝSTAVA LAUREÁTA 2013 Dominika Langa. Prezentace pěti finalistů letošního ročníku prestižní ceny pro současné umělce do 35 let (Richard Loskot, Lucia Sceranková, Martin Kohout, Roman Štětina, Tereza Velíková) představuje instalace, vytvořené speciálně pro tuto výstavu. Setkáte se s různými podobami současného umění s využitím multimedií, fotografie, instalace a videoinstalace či sochařství. Výstavou provází kurátor pro vzdělávání Oldřich Bystřický

Ve středu 12. listopadu 2014 od 16.30 ve Veletržním paláci JIŘÍ SOZANSKÝ: 1984 ROK ORWELLA.
Instalace umělce, tematizující totalitu a násilí s využitím torza objektu Veletržního paláce, zničeného požárem v roce 1974. Jiří Sozanský (*1946) představí objekty, fotografie, malby či videa. Výstavou provází kurátor pro vzdělávání Oldřich Bystřický a historik Petr Koura.

Ve čtvrtek 4.prosince 2014 v 16.30 ve Valdštejnské jízdárně Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300 Řád svatého Benedikta je nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství. Řád sehrál během raného středověku klíčovou roli při začleňování nově vznikajících středoevropských států. Jeho heslo zní "Ora et labora" - "Modli se a pracuj". Výstava, na níž se podílejí zapůjčitelé z řady evropských států, však ukazuje, že s benediktiny je spjato také množství významných uměleckých památek.
Rezervace nutná na tel.: 221 879 216, 221 879 217 nebo e-mail: ak.educ@ngprague.cz 


 


Programy pro školy

Program nejbližších 7 dní

Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
žádné programy
Čtvrtek
žádné programy
Pátek
žádné programy