Pro učitele

Standardem vzdělávacích programů pro školy se v průběhu minulých let stala přímá návaznost na aktuální státní kurikulární dokumenty jako je zvláště Rámcový vzdělávací program (RVP PV, RVP ZV, RVP GV). Jejich metodika je zaměřena především na současné interpretační přístupy. V programech je rozvíjena kreativita žáků a vizuální myšlení pomocí různorodých dramatických a výtvarných etud, práce s ICT a novými médii.

Pro učitele se pravidelně počítá s komentovanými prohlídkami a studijními materiály
k výstavám, které zahrnují i tipy pro návštěvu se školní skupinou.

Příležitostně pořádají Lektorská oddělní specializované semináře určené zejména učitelům výtvarné výchovy zaměřené na metodiku zprostředkování umění, využití médií a technologií nejen ve výtvarné výchově, spolupráci se současnými umělci apod.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY URČENÉ PEDAGOGŮM - PODZIM 2014

Odborný výklad vám přiblíží výstavu i témata vhodná ke zprostředkování žákům a studentům. Může být inspirací pro návštěvu s vašimi žáky a studenty. Vhodné pro pedagogy všech typů škol.

Vstup zdarma na základě potvrzené rezervace na vzdelavani@ngprague.cz či 224 301 003, k výstavě Benediktini v srdci Evropy: ak.educ@ngprague.cz. 

Ve středu 12. listopadu 2014 od 15.30 ve Veletržním paláci JIŘÍ SOZANSKÝ: 1984 ROK ORWELLA.
Instalace umělce, tematizující totalitu a násilí s využitím torza objektu Veletržního paláce, zničeného požárem v roce 1974. Jiří Sozanský (*1946) představí objekty, fotografie, malby či videa. Výstavou provází kurátor pro vzdělávání Oldřich Bystřický a historik Petr Koura.

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 v 16.30 ve Valdštejnské jízdárně Otevři zahradu rajskou. Řád svatého Benedikta je nejstarší existující mnišský řád západního křesťanství.  Během raného středověku sehrál klíčovou roli při vytváření středoevropských států. Jeho heslo zní Ora et labora (Modli se a pracuj). Výstava, na níž se podílejí zapůjčitelé z řady evropských států, však představuje  mj. benediktiny jako tvůrce a podporovatele umění.
Rezervace nutná na tel.: 221 879 216, 221 879 217 nebo e-mail: ak.educ@ngprague.cz 


 


Programy pro školy

Program nejbližších 7 dní

Pondělí
žádné programy
Čtvrtek
Pátek
žádné programy
Sobota
žádné programy