Vedení a organizační struktura

Generální ředitel Národní galerie v Praze 

doc. Dr. et Ing. Jiří Fajt, Ph.D.


Organizační struktura

Kabinet generálního ředitele

 • Kancelář generálního ředitele
 • Oddělení právní

Marketing, fundraising a PR

Referát vnitřní kontroly a auditu

Referát tajemníka pro vědu a výzkum

Bezpečnostní ředitel

Hlavní kurátor

Sbírka starého umění

 • Oddělení evropského umění
 • Oddělení českého umění
 • Oddělení lektorské

Sbírka umění 19. století

 • Oddělení sbírek malířských a sochařských

Sbírka orientálního umění

 • Oddělení sbírkové

Sbírka moderního a současného umění

 • Oddělení sbírek malířských a sochařských
 • Oddělení intermédií a nových médií
 • Referát architektury 20. a 21. století
 • Oddělení lektorské

Sbírka grafiky a kresby

 • Oddělení grafiky
 • Oddělení kresby
 • Studovna

Sekce odborných činností

 • Odbor registru a metodického centra
 • Oddělení restaurátorské
 • Oddělení fotografické dokumentace
 • Knihovna
 • Archiv

Sekce ekonomicko-provozní

 • Odbor hospodářské správy
 • Odbor ekonomický
 • Oddělení zaměstnanecké
 • Oddělení obchodní
 • Oddělení ediční
 • Oddělení výstavní
 • Oddělení ICT

Údaje aktualizovány k datu 1. 4. 2015.

Poradní sbor GŘ při Sbírce starého umění NG pro sbírkotvornou činnost

PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.
PhDr. Ondřej Jakubec, Ph.D.
prof. PhDr. Lubomír Konečný
prof. PhDr. Ing. Jan Royt
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
PhDr. Lubomír Sršeň
PhDr. Štěpán Vácha, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.

Poradní sbor GŘ při Sbírce orientálního umění NG pro sbírkotvornou činnost

prof. Oldřich Král
doc. Ladislav Kesner, Ph.D.
Dr. Zlata Černá
PhDr. Alice Kraemerová
PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.
PhDr. Filip Suchomel, Ph.D.
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

Poradní sbor GŘ při Sbírce umění 19. století NG pro sbírkotvornou činnost

PhDr. Květa Křížová
PhDr. Roman Musil
PhDr. Taťána Petrasová
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
PhDr.  Kateřina Státníková
PhDr. Kateřina Svobodová
PhDr. Radim Vondráček

Poradní sbor GŘ při Sbírce grafiky a kresby NG pro sbírkotvornou činnost

prof. PhDr. Lubomír Konečný
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.
PhDr. Alena Potůčková
PhDr. Jan Rous
PhDr. Jana Wittlichová
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Poradní sbor GŘ při Sbírce moderního a současného umění NG pro sbírkotvornou činnost

prof. Vojtěch Lahoda
Jan Skřivánek
doc. Alena Pomajzlová
PhDr. Hana Rousová
Mgr. Ladislav Daněk
Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.

Poradní sbor GŘ pro akviziční činnost Archivu NG

PhDr. Lenka Bydžovská
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
PhDr. Milena Josefovičová, Ph. D.
Mgr. Libor Jůn, Ph. D.
Mgr. Hana Klínková
Mgr. Jan Schwaller
prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
PhDr. Radim Vondráček

předmět činnosti poradních sborů: podle směrnice GŘ č. 2/2009 Evidence a inventarizace sbírkových předmětů NG v Praze, nabývání a vyřazování sbírkových předmětů, příloha č. 7 Organizační řád poradních sborů pro sbírkotvornou činnost a poradního sboru pro akviziční činnost Archivu NG odměna: není poskytována

 

 

NG

Program následujících 7 dní

Pondělí
žádné programy
Úterý
žádné programy
Středa
16:00 - 17:30
Výtvarný ateliér
Pátek
žádné programy