Vedení NG a organizační struktura

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph. D. (*1962), pověřený vedením NG od dubna 2013.
V letech 1984-1988 vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1987 nastoupil jako lektor do Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, v roce 1989 se stal archivářem Archivu Národní galerie v Praze a v roce 1991 vedoucím Archivu Národní galerie v Praze. Od roku 1994 vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1997 je docentem a od roku 2008 profesorem Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2001 je ředitelem Sbírky starého umění Národní galerie v Praze a od roku 2011 náměstkem pro sbírkovou činnost Národní galerie v Praze. Byl kurátorem výstav Obrazárna v Čechách 1796-1918 (1996), Sláva barokní Čechie (2001), Slezsko, perla v české koruně (2006/2007) a Karel Škréta 1610-1674 (2010/2011). Profesor Vít Vlnas je mimo jiné autorem knih Jan Nepomucký, česká legenda (1993, 2013), Novokřtěnci v Münsteru (2002), Princ Evžen Savojský, život a sláva barokního válečníka (2001) a má významný autorský podíl na publikacích Velké dějiny zemí Koruny české (sv. VIII /1618-1683/, 2008, sv. IX /1683-1740/, 2011).

Organizační struktura

Sbírka starého umění

 • Oddělení evropského umění
 • Oddělení českého umění
 • Oddělení lektorské

Sbírka umění 19. století

 • Oddělení evropského umění
 • Oddělení českého umění
 • Oddělení lektorské

Sbírka orientálního umění

 • Oddělení asijského umění
 • Oddělení lektorské

Sbírka moderního a současného umění

 • Oddělení sbírek malířských a sochařských
 • Sbírka Jiřího Valocha
 • Oddělení intermédií a nových médií
 • Referát architektury 20. a 21. století
 • Referát stálých expozic
 • Oddělení lektorské
 • Referát projektového manažera

Sbírka grafiky a kresby

 • Oddělení grafiky
 • Oddělení kresby

Sekce odborných činností

 • Odbor registru a metodického centra
 • Oddělení restaurátorské
 • Oddělení fotografické dokumentace
 • Knihovna
 • Archiv

Sekce ekonomicko-provozní

 • Odbor hospodářské správy
 • Odbor ekonomický
 • Oddělení zaměstnanecké
 • Referát pokladen
 • Referát investičního rozvoje

Údaje aktualizovány 31. 12. 2013

Vědecká rada Národní galerie v Praze

Ing. Dana Drábová, Ph. D.
Prof. Ing. Robert Holman, CSc.
Prof. Marek Kopelent
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
Mons. Michael J. Pojezdný, O. Praem
JUDr. Jiří Pospíšil
Doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc.
Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
Doc. MgA. Ivo Mathé

předmět činnosti: podle příkazu GŘ č. 5/1999 Jednací řád vědecké rady NG v Praze
odměna: není poskytována

Poradní sbor GŘ při Sbírce starého umění NG pro sbírkotvornou činnost

PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
Prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph. D.
PhDr. Ondřej Jakubec, Ph. D.
Prof. PhDr. Lubomír Konečný
Prof. PhDr. Ing. Jan Royt
Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
PhDr. Lubomír Sršeň
PhDr. Štěpán Vácha, Ph. D.
Doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph. D.
PhDr. Martin Mádl, Ph.D.

Poradní sbor GŘ při Sbírce orientálního umění NG pro sbírkotvornou činnost

Prof. Oldřich Král
Doc. Ladislav Kesner, Ph.D.
Dr. Zlata Černá
PhDr. Alice Kraemerová
PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.
PhDr. Filip Suchomel, Ph. D.
PhDr. Tomáš Winter, Ph. D.

Poradní sbor GŘ při Sbírce umění 19. století NG pro sbírkotvornou činnost

PhDr. Květa Křížová
PhDr. Roman Musil
PhDr. Taťána Petrasová
Prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
PhDr. Pavla Státníková
PhDr. Kateřina Svobodová
PhDr. Radim Vondráček

Poradní sbor GŘ při Sbírce grafiky a kresby NG pro sbírkotvornou činnost

Prof. PhDr. Lubomír Konečný
Mgr. David Kulhánek
PhDr. Martin Mádl, Ph. D.
PhDr. Alena Potůčková
PhDr. Jan Rous
PhDr. Jana Wittlichová
Doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph. D.

Poradní sbor GŘ při Sbírce moderního a současného umění NG pro sbírkotvornou činnost

Prof. Vojtěch Lahoda
Jan Skřivánek
Doc. Alena Pomajzlová
PhDr. Hana Rousová
Mgr. Ladislav Daněk
Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph. D.

Poradní sbor GŘ pro akviziční činnost Archivu NG

PhDr. Lenka Bydžovská
Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
PhDr. Milena Josefovičová, Ph. D.
Mgr. Libor Jůn, Ph. D.
Mgr. Hana Klínková
Mgr. Jan Schwaller
Prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
PhDr. Radim Vondráček

předmět činnosti poradních sborů: podle směrnice GŘ č. 2/2009 Evidence a inventarizace sbírkových předmětů NG v Praze, nabývání a vyřazování sbírkových předmětů, příloha č. 7 Organizační řád poradních sborů pro sbírkotvornou činnost a poradního sboru pro akviziční činnost Archivu NG odměna: není poskytována

 

 

NG

Program nejbližších 7 dní