Věda a výzkum

Odpovědná správa sbírek, která je hlavní úlohou Národní galerie Praha, předpokládá nejen získávání a fyzické uchování primárního materiálu, jeho konzervaci a restaurování, ale také jeho odborné zpracování. Proto je důležitou prioritou činnosti Národní galerie vědeckovýzkumná práce na poli základního i aplikovaného výzkumu. Výsledky této činnosti jsou publikovány v podobě knižních monografií či odborných studií a článků a pravidelně jsou zveřejňovány prostřednictvím Registru informací o výsledcích. V rámci své vědeckovýzkumné činnosti spolupracuje Národní galerie Praha se širokým spektrem subjektů v rámci celé akademické sféry: s odborně příslušnými ústavy Akademie věd České republiky, univerzitními pracovišti zejména Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci a dalšími. Spolupráce s těmito partnery v oblasti vědy a výzkumu zůstává nadále nezbytnou podmínkou efektivního zhodnocení vlastních badatelských výsledků Národní galerie jako organizace zařazené do infrastruktury vědy a výzkumu.

Nástrojem pravidelné komunikace muzejní instituce s tuzemskou, ale především se zahraniční vědeckou veřejností je tradičně periodikum, zaměřené na prezentaci výsledků vědeckého zpracování vlastních sbírkových fondů v širokém tematickém kontextu. V případě Národní galerie Praha je touto platformou anglickojazyčný Bulletin of the National Gallery in Prague.

Referát vědy a výzkumu koordinuje vědeckovýzkumnou činnost Národní galerie Praha ve všech jejích aspektech a je prostředníkem obousměrné komunikace mezi poskytovateli institucionálních či účelových dotací na vědeckovýzkumnou činnost a vlastní institucí respektive jejími jednotlivými odbornými zaměstnanci.

NGP

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…