Foto: Dragan Dragin

Performance | Ferst Dadler je venku

16/12 2020
11.00

Duration-performance Ferst Dadler je venku zkoumá fenomén lidské bytosti nacházející se v okamžiku potenciálního vymanění se z koloběhu setrvačně se opakujících událostí. Ferst Dadler je venku je kolektivní zážitek, jehož můžete být součástí.

Tento text je objekt. Samotným jeho čtením vstoupíte do performance. Budou tu také další objekty: pohyb, zvuk, tvar, poslech, hustota, Elia Moretti a mnoho dalších. Najdete zde i nabídku rozličných způsobů vnímání. Nacházíme se v materialistickém přístupu k dimenzi, která jde nad rámec konceptu reprezentace. Tak ty objekty prožijte v čase, v prostoru i v těle. Připojte se k Ferst Dadlerovi ve vlastním tempu, jakkoliv chcete, kdykoliv i kolikrát chcete.

Tvůrčí tým: Inga Zotova-Mikshina, Elia Moretti, Roman Zotov-Mikshin a Michal Hór
Cena: zdarma / Doba konání: 12.00 ⁠–⁠ 18.00 / Místo konání: Malá dvorana / vstup možný kdykoliv v průběhu konání 

Témata

Partneři akce

SE.S.TA
Ministerstvo kultury
Státní fond kultury ČR
Švestkový dvůr
Ferst Dadler