Rembrandt Harmensz. van Rijn, Kupid foukající mýdlové bubliny, 1634, Liechtenstein, The Princely Collections

Mistr světla a stínu | ONLINE

Typ programu: S tvořivou aktivitou, Mluvíme o umění

15/3 2021
08.00
Online program pro školy k výstavě Rembrandt: Portrét člověka s Janou Klímovou
Nahlédneme do výstavy Rembrandt: Portrét člověka online. Dozvíme se, kdo byl Rembrandtovým nejčastějším modelem. Povíme si, jak vypadá šerosvit a co znamená tronie. Výrazy tváří i předměty kolem nás se stanou východiskem k experimentování.
Délka programu:
pro 3.⁠–⁠5. třídu ZŠ: 30⁠–⁠45 minut
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ: 45⁠–⁠60 minut
Termíny:
únor: 23/2, 25/2
březen: 3/3, 4/3, 5/3, 10/3, 11/3, 12/3, 15/3, 17/3, 18/3, 19/3
vždy mezi 9. a 13. h
Cena: zdarma / Místo konání: Google Meet (jiné platformy dohodou) / Rezervace na vzdelavani@ngprague.cz

Lidé