Příběh čáry

Typ programu: S tvořivou aktivitou, Pohybové / dramatické prvky
Stupně školy: 1. st. ZŠ

Už jste někdy přemýšleli, kolik čar umělci potřebují, aby nakreslili to, co chtějí? Co všechno můžete čárou vyjádřit? Pojďte s námi objevovat příběhy, které čáry vyprávějí. Objevíme kavárnu plnou zvuků, které proměníme v drobné drátěné sochy i v obrazy kreslené pastely.

Umělci, ke kterým se program vztahuje: Zdeňka Sýkory a Karla Malicha

Očekávané výstupy dle RVP ZV: 
  • Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, objekty).
  • Vyjadřuje rozdíly při vnímání události různými smysly, pro jejich vyjádření volí vhodné prostředky. 
  • Interpretuje různá vizuálně obrazná vyjádření; odlišné interpretace porovnává se svou dosavadní zkušeností.
Poznámka: Program je určen pro děti od 2. ⁠–⁠ 5. třídy ZŠ.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 90 ⁠–⁠ 120 min