Nejčastější dotazy

Jak se stát členem Klubu přátel NGP?
Členství můžete zakoupit:
  • na kterékoliv pokladně NGP během otevírací doby – členská karta bude vystavena na počkání po vyplnění krátké přihlášky
  • vyplněním online přihlášky a úhradou bankovním převodem nebo platební kartou
Je možné zvolit počátek platnosti členské karty?
Ano, první den platnosti členství můžete zvolit libovolně, požadavek je nutné uvést při koupi. Členská karta platí po dobu 1 roku. Např. od 24. 12. 2019 do 24. 12. 2020.
Pro koho je určená kategorie Rodina a kde se dá koupit?
Kategorii Rodina mohou využít dvě dospělé osoby žijící na stejné adrese v doprovodu až s 5 dětmi do 18 let. K prodeji je na všech pokladnách NGP nebo online. Na členské kartě Rodina jsou uvedena dvě jména.
Jakým způsobem zakoupit členství v kategorii Senior?
Členství v kategorii Senior je možné zakoupit na pokladnách po předložení dokladu, jež potvrzuje věk budoucího člena nad 65 let, a to i v případě nákupu této kategorie jako dárek. Bez tohoto nelze zvýhodněné členství zakoupit.
Jak postupovat po vyplnění online přihlášky?
Emailem obdržíte Vámi vyplněnou přihlášku, v případě volby platby bankovním převodem obdržíte také pokyny k platbě. Po zpracování přihlášky Vás budeme kontaktovat.
Co je uvedeno na členské kartě?
Členská karta Klubu přátel NGP je nepřenosná, je na ní uvedeno jméno držitele karty a konec platnosti členství. Na kartě Rodina jsou uvedena jména obou držitelů.
Máte platné členství, ale nedostáváte e-mailem pozvánky na akce Klubu přátel NGP?
Nejdříve si prosím zkontrolujte e-mailové složky SPAM / Nevyžádaná pošta / Hromadné a uložte si email klubpratel@ngprague.cz do seznamu kontaktů. Pokud e-maily neobdržíte ani následně kontaktujte nás na klubpratel@ngprague.cz ohledně kontroly správnosti údajů. 
Lze zaslat uhrazené členství poštou?
Ano, při objednávce online a platbě bankovním převodem nebo platební kartou.
Kdy a jak poprvé kontaktujeme nového člena Klubu přátel NGP?
První informační email obdržíte nejdříve po začátku platnosti uvedené na Vaší členské kartě. V případě nákupu členství jako dárku, nikdy nekontaktujeme Vámi obdarovaného dříve, než proběhne datum začátku platnosti.
Jak prodloužit členství?
Členství se prodlužuje stejným způsobem, jakým probíhá zakoupení členství, a to vyplněním nové přihlášky. Na usnadnění postupu prodlužování pracujeme.
Přejete si změnit své registrační údaje?
Kontaktujte nás na klubpratel@ngprague.cz.
Přejete si vystavit fakturu na zaměstnavatele?
Na e-mailovou adresu klubpratel@ngprague.cz nám zašlete Vaše kontaktní údaje, údaje zaměstnavatele včetně IČ a vybraný typ členské kategorie.  
Jak postupovat při ztrátě nebo odcizení karty?
Kontaktujte nás na klubpratel@ngprague.cz
Jak probíhá vstup do NGP s členskou kartou?
Každý člen je povinen se před vstupem prokázat členskou kartou na pokladně NGP, kde obdrží vstupenku. Členskou kartu předkládáte následně i přímo u vstupu do výstavních prostor spolu s platnou vstupenkou.
Jak si rezervovat místo na akce Klubu přátel NGP?
Klub přátel NGP pořádá komentované prohlídky krátkodobých i dlouhodobých výstav pouze pro členy zhruba čtyřikrát do roka. Pozvánky na tyto akce se rozesílají emailem. Rezervace je možná pouze na emailové adrese klubpratel@ngprague.cz.
Pro koho jsou určeny akce Klubu přátel NGP?
Pokud není v samotné pozvánce na akci uvedeno jinak, platí pozvání pouze pro držitele členských karet. Výjimku tvoří členové v kategorii Podporovatel, kteří si mohou přivést jednoho hosta a členové v kategorii Rodina, u kterých platí pozvání pro oba držitele uvedené na členské kartě.
Jaký je rozdíl mezi akcemi Klubu přátel NGP a komentovanými prohlídkami NGP v budovách NGP?
Informace a pozvánky na akce Klubu přátel NGP jsou podmíněny platným členstvím v Klubu přátel NGP. Komentované prohlídky NGP v budovách NGP patří mezi doprovodné programy NGP připravované pro veřejnost Programovým oddělením a účast na nich není podmíněna členstvím.
Jak rezervovat místo na komentované prohlídky NGP v budovách NGP?
Rezervace probíhá buď online přes obchodní portál GoOut nebo emailem na kontakt uvedený u vybrané prohlídky. U některých komentovaných prohlídek rezervace není nutná.
Kolik stojí vstup na komentované prohlídky pořádané NGP v budovách NGP? 
Cena komentovaných prohlídek NGP v budovách NGP je pro členy v kategoriích Senior, Přítel a Rodina stejná jako pro ostatní návštěvníky. Členové v kategoriích Přítel plus a Podporovatel mají zvýhodněné vstupné, a to pro držitele členské karty a jednoho jeho hosta.
Kde můžete nalézt běžný doprovodný program NGP?
Na webových stránkách NGP nebo v tištěné verzi na všech pokladnách NGP.
Jaké jsou podmínky členského programu Klubu přátel NGP?
Podmínky členského programu naleznete zde.
Pokud jste nenalezli odpovědi na vaše dotazy, napište nám na klubpratel@ngprague.cz.

Děkujeme za přízeň a těšíme se na vás při speciálních akcích pro členy Klubu přátel NGP.